Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry - Historia Przyjaźni”

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu Historycznego „Polska-Węgry - Historia Przyjaźni” organizowanego w celu podkreślenia i uhonorowania przyjaźni pomiędzy dwoma europejskimi narodami, których relacja została zapoczątkowana już w czasach św. Stefana oraz Mieszka I i trwa do dnia dzisiejszego.

„Polak Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki, oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi”

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs dotyczący historii stosunków polsko-węgierskich.

Celem konkursu jest dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności: podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy dwoma europejskimi narodami, rozwijanie zainteresowań historycznych uczestników, zainteresowanie uczestników stosunkami międzynarodowymi, wzbudzenie chęci poznawania historii stosunków polsko-węgierskich, pogłębienie wiedzy uczestników o historii stosunków polsko-węgierskich, przekazywanie kolejnym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej, uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier,  rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Konkurs jest wspólną inicjatywą osób i instytucji zaangażowanych w pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa oraz ich promocję w życiu publicznym i międzynarodowym.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu Historycznego „Polska-Węgry - Historia Przyjaźni” i zachęcamy do udziału.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-wegry--historia-przyjazni-konkurs-historyczny

Informacji o Konkursie udzielają:

Szkoły z województwa lubelskiego przesyłają zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, na adres: monika.zur@kuratorium.lublin.pl

Regulamin konkursu w załączniku. Zapraszamy!

Opcje strony

do góry