Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 25.11.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

Projekt "Lekcja:Enter” - konkurs dobrych praktyk

Organizatorzy projektu "Lekcja:Enter” (Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych) zapraszają szkoły biorące udział w tym projekcie do konkursu na najciekawsze rozwiązania w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizuje grant pn. "Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej" w ramach projektu "Lekcja:Enter".

Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

  • rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dotyczących wdrażania TIK w szkole,
  • praktyk metodycznych dotyczących stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK.

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi uczestnikami projektu “Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym. Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

Udział w II edycji konkursu następuje poprzez wypełnienie przez szkołę formularza zgłoszeniowego dla Kategorii I oraz formularza zgłoszeniowego dla Kategorii II.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i Harmonogramem.

  

Zgłoszenia można przesyłać do 17 grudnia 2021 do godz. 16.00.
W przypadku pojawiających się pytań, można je kierować do Organizatora Konkursu pod adresem mailowym: konkurs@lekcjaenter.pl .

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Więcej info: KO w Lublinie  Lekcja: Enter

Opcje strony

do góry