Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs w 200 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida - MEiN

24 września 1821 urodził się Cyprian Kamil Norwid. Ministerstwo Edukacji i Nauki z okazji 200 rocznicy urodzin Poety zorganizowało ogólnopolski konkurs "Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida" dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli–opiekunów merytorycznych uczniów.

       

Motto konkursu: : Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda, Cyprian Norwid.

Konkurs na projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej, dotyczący  jednego z najwybitniejszych twórców XIX stulecia – poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, rzeźbiarza, malarza i filozofa.

Celem Konkursu jest  rozpropagowanie, ukazanej w sposób nieszablonowy, wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę jego urodzin, w szczególności poprzez ukazanie jego intelektualnej i artystycznej oryginalności.

Przedmiotem Konkursu jest projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej, zwany dalej „Projektem”, przedstawiający wybrane aspekty życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida – wybitnego polskiego twórcy. Projekt ma być przygotowany przez ucznia, pod opieką merytoryczną nauczyciela. Do Konkursu nie będą dopuszczane prace zespołowe.

Projekt powinien uwzględniać jak największy wkład własny ucznia. W przygotowaniu projektu uczeń może wykorzystywać opracowania naukowe, lektury, szkice, historyczne dane źródłowe, a także inne materiały, w szczególności dotyczące mniej znanych aspektów życia lub twórczości artysty.
Projekt powinien wpływać na kształtowanie u uczniów kreatywności, w szczególności poprzez jego wykorzystanie w procesie kształcenia w ramach realizowanej przez szkołę działalności innowacyjnej.
Projekt powinien być przygotowany przez ucznia za pomocą kreatora e-materiałów znajdującego się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, dostępnej pod adresem www.zpe.gov.pl, w taki sposób, aby mógł być zaprezentowany na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
Projekt może zawierać elementy:

  • prezentacji,
  • komiksu,
  • filmu,
  • biogramu,
  • materiału multimedialnego,
  • gry edukacyjnej,

Przygotowany przez siebie Projekt uczeń udostępnia za pomocą linku na adres e-mail wskazany przez nauczyciela, w celu umożliwienia wysłania Projektu przez nauczyciela do właściwego kuratorium oświaty. Projekt może zawierać obiekty multimedialne
i interaktywne. Limit rozmiaru jednego pliku, jaki można dodać za pomocą komponentu „Media” w kreatorze, o którym mowa w ust. 5, to 1MB.

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 24 września 2021 r. do 8 grudnia 2021 r. (ogłoszenie listy nagrodzonych na stronie internetowej MEiN: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka).

Więcej info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry