Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 13.09.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

XLVI Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie serdecznie zaprasza do udziału w 46. edycji Olimpiady Artystycznej.

Uczestnikami Olimpiady mogą być:

uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości
uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

W Olimpiadzie Artystycznej mogą brać udział uczestnicy poprzedniej Olimpiady, którzy nie zdobyli tytułu laureata.

Laureaci poprzednich Olimpiad Artystycznych mogą przystąpić do kolejnej edycji Olimpiady Artystycznej w sekcji innej niż ta, w której uzyskali tytuł laureata.

Uczeń, który chce wziąć udział w Olimpiadzie, powinien do 11 października 2021 r. zgłosić się do nauczyciela opiekuna, wypełnić Kartę Uczestnika Olimpiady Artystycznej wraz z załącznikiem i ustalić z nauczycielem temat własny.

Temat własny może mieć charakter monograficzny (twórczość konkretnego artysty, analiza grupy dzieł lub jednego wybitnego dzieła, charakterystyka kierunku albo szkoły) lub przekrojowy (przedstawienie konkretnego problemu artystycznego w różnych epokach), tematy przekrojowe nie powinny jednak być formułowane zbyt szeroko.

Do prezentacji tematu własnego można przygotować materiał ilustracyjny. Jedyną możliwą formą ilustrowania tematu własnego w sekcji historii sztuki są reprodukcje: przezrocza, pocztówki, odbitki kserograficzne oraz zapis na płycie CD lub dysku zewnętrznym itp., a w sekcji historii muzyki mogą to być nagrania muzyczne (płyty CD), zapis muzyczny (partytura) itp..

Uczniowie przygotowują w formie pisemnej konspekt tematu własnego zawierający w punktach główne tezy wypowiedzi ustnej oraz literaturę przedmiotu.

Więcej info: KO w Lublinie  Olimpiada Artystyczna

Opcje strony

do góry