Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

IV edycja konkursu "Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II WŚ”

Celem IV edycji konkursu o symbolicznym tytule "Sztafeta pamięci” jest zachęcenie do rodzinnych dyskusji o historii II wojny światowej i o wplecionych w nią losach przodków. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy przesyłają na Konkurs prace pisemne. Zgłoszenia do 20 lutego 2020.

Zadaniem ucznia, który chce wziąć udział w Konkursie, jest poznanie historii własnej rodziny i nadesłanie pracy prezentującej jej losy w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. 

Uczeń przygotowuje pracę pisemną opartą na materiale źródłowym, relacjach świadków wydarzeń, wspomnieniach rodzinnych, pamiątkach, listach itp. opowiadającą o losach rodziny w czasie II wojny światowej.

Nadzór merytoryczny nad pracą ucznia sprawuje opiekun naukowy, którym może być nauczyciel, dorosły członek rodziny lub opiekun prawny autora pracy konkursowej. Praca konkursowa powinna być samodzielną, indywidualną pracą twórczą (dopuszczalny jest wyłącznie jeden autor pracy).

Laureaci w ramach wyjazdu pamięci do Austrii zaplanowanego na maj 2020 roku odwiedzą miejsca pamięci ważne dla Polaków, będą także uczestniczyć w międzynarodowych uroczystościach związanych z 75. rocznicą wyzwolenia KL Mauthausen-Gusen.

Organizatorzy Konkursu: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Wielkopolskim Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu.

Info IPN

Opcje strony

do góry