Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

VIII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Logicznym. Zgłoszenia do 28 lutego 2020 r.

Logika wydaje się końcowym przystankiem ludzkiego myślenia. Potrafimy zredukować nauki przyrodnicze do matematyki, a matematykę do logiki, lecz wygląda na to, że nie ma nic, do czego moglibyśmy zredukować logikę.

John D. Barrow

fizyk teoretyk, kosmolog, profesor nauk matematycznych
na Uniwersytecie Cambridge

Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywa się corocznie w dwóch etapach.

Pierwszy etap – szkolny polega na rozwiązaniu testu (nadesłanego przez Organizatorów Konkursu na adres szkoły zgłaszającej udział w Konkursie). Wyniki testu szkoły przesyłają na adres Organizatorów.

Etap I – szkolny należy przeprowadzić w dniach 9-12 marca 2020 r. Arkusze konkursowe zostaną przesłane komisjom szkolnym do dnia 6 marca 2020 r.

Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut. 

18 marca 2020 r. – ostateczny termin odesłania do organizatorów
wypełnionych arkuszy po I etapie (decyduje data stempla pocztowego)

Laureaci etapu szkolnego wezmą udział w Finale Konkursu, który odbędzie się na KUL w dniu 23 kwietnia 2020 roku i jest częścią LXII Tygodnia Filozoficznego).

Link do formularza rejestracyjnego.

Spis lektur przydatnych do Konkursu.

Info KUL

Przykładowa zagadka Raymonda Smullyana

Alicja w Lesie Zapomnienia

Gdy Alicja ze znanej powieści Lewisa Carrolla weszła do Lasu Zapomnienia, nie zapomniała wszystkiego; zapomniała tylko pewne rzeczy. Często zapominała swoje imię, a najczęściej zdarzało jej się zapomnieć, jaki jest dzień tygodnia. Otóż w lesie tym często pojawiali się Lew i Jednorożec. Są to dziwne stworzenia. Lew kłamie w poniedziałki, wtorki i środy, a w pozostałe dni tygodnia mówi prawdę. Jednorożec natomiast kłamie w czwartki, piątki i soboty, lecz w pozostałe dni tygodnia mówi prawdę.

Zagadka. Pewnego dnia Alicja spotkała Lwa i Jednorożca, odpoczywających pod drzewem. Wygłosili oni następujące zdania. Lew: Wczoraj był jeden z dni, w które kłamię. Jednorożec: Wczoraj był jeden z dni, w które ja również kłamię. Z tych dwóch zdań Alicja potrafiła wydedukować, jaki był dzień tygodnia. Jaki to był dzień?

Rozwiązanie: Lew może powiedzieć, że wczoraj kłamał tylko w czwartek i w poniedziałek. Jednorożec może to powiedzieć tylko w czwartek i niedzielę. Zatem obaj mogli powiedzieć te zdania tylko w czwartek.

Opcje strony

do góry