Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Ogólnopolski konkurs 40 lat Solidarności na Lubelszczyźnie - Lubelski Lipiec 1980. "Stąd ruszyła lawina"

Lubelski Kurator Oświaty wraz z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność” w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów z całej Polski do udziału w Konkursie poświęconemu wydarzeniom Lubelskiego Lipca 1980. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 25 marca 2020 roku.

Projekty konkursowe nadesłane przez szkoły, biorące udział w konkursie, oceniać będą profesjonalne Komisje Konkursowe powołane przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ ”Solidarność” w Lublinie, Regionalną Sekcję 2 Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie przy współudziale Kuratora Oświaty w Lublinie, IPN Odział Lublin, OZ NSZZ „Solidarność” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół, które przystąpiły do konkursu wyłonią po jednej pracy w każdej kategorii.

Spośród zgłoszonych przez Szkolne Komisje Konkursowe prac powołane przez Organizatora konkursu Komisje wybiorą laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych i konkursowych (nie więcej niż trzy prace w każdej kategorii).

W każdej kategorii ocenie podlegać będzie: - oryginalność i pomysłowość projektu, - trafność doboru tematu, - staranność wykonania. 

W każdej kategorii konkursowej przewidziane są atrakcyjne nagrody dla uczestników i wyróżnienia dla nauczycieli (m. in. laptop za I miejsce w każdej kategorii, za pozostałe miejsca przewiduje się równie atrakcyjne nagrody). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. - Nagrodzone filmy/wywiady zostaną wyemitowane przez Telewizję Lublin oraz na platformach cyfrowych NSZZ "Solidarność". 

Najlepsze prace literackie i eseje historyczne będą sukcesywnie publikowane w miesięczniku "Czas Solidarności". Przewiduje się też publikację zbiorową. - Nagrodzone prace plastyczne: malarstwo, rysunek i grafika zostaną wystawione w dniu finału konkursu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Więcej info KO w Lublinie

Opcje strony

do góry