Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

X Ogólnopolski Jesienny Konkurs Poezji Śpiewanej "Na strunach poezji”

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej "Na strunach poezji”. Zgłoszenia uczestników do 15 listopada br.

                 

Warunki uczestnictwa:
1) Konkurs jest imprezą otwartą adresowaną do uczniów szóstych, siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz młodzieży placówek oświatowych z całej Polski z możliwością udziału gości z zagranicy;

2) W konkursie biorą udział soliści, duety i zespoły muzyczne (do czterech osób, muzycy mogą grać maksymalnie na czterech instrumentach);

3) Z danej placówki może występować maksymalnie trzech wykonawców;

4) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: a) uczniowie szkół podstawowych b) uczniowie szkół ponadpodstawowych;

5) Laureaci poprzedniej edycji Konkursu nie mogą występować w kolejnym roku, chyba że w innej kategorii wiekowej;

6) Każdy zgłoszony do konkursu uczestnik jest zobowiązany do wykonania jednego utworu śpiewanego z dowolnym tekstem poetyckim. Szczególnie doceniana będzie twórczość własna (tekst, muzyka);

7) Od VI edycji konkursu Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie przyznaje nagrodę „Dzwoneczek Józefa Czechowicza” za najlepsze wykonanie utworu z tekstem Józefa Czechowicza lub poety związanego z Lublinem;

8) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia oraz pliku w formie MP3 z nagraniem wykonania utworu konkursowego do 15 listopada 2019 r.;

9) Łączny czas występu uczestnika (uczestników) nie może przekroczyć 5 minut.

Więcej info 

Opcje strony

do góry