Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-pozostale/11133,IX-edycja-Festiwalu-Slowa-i-Obrazu-pod-haslem-Na-koncu-swiata.html
2020-07-02, 08:29

IX edycja Festiwalu Słowa i Obrazu pod hasłem „Na końcu świata…”

Motyw podróży będzie towarzyszył uczestnikom spotkań, prelekcji oraz dwóch konkursów wojewódzkich – pięknego czytania i plastycznego.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-7-8) województwa lubelskiego. Bieżąca edycja Festiwalu odbędzie się z okazji 115 rocznicą urodzin Czesława Centkiewicza (1904-1996) oraz 125 rocznicy urodzin Arkadego Fiedlera (1894-1985).

Patronami Festiwalu są: pan Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, pani Teresa
Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty oraz pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

Każdy z nas jest uczestnikiem wyjątkowych podróży, które poszerzają horyzonty, zmieniają nasze postrzeganie świata. Jednym ze sposobów poznawania kultury innych krajów jest czytanie literatury podróżniczej. Dlatego zachęcamy nauczycieli do promowania wśród uczniów czytania ciekawych książek, a młodzież zapraszamy do udziału w konkursach. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a nauczyciele dyplomy za przygotowanie uczniów do konkursów, Organizatorzy.

Konkurs pięknego czytania Liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów.
Przesłuchania uczestników konkursu pięknego czytania odbędą się w dniach 23-24 października (środa, czwartek) 2019 roku o godz. 9.00 w XXIX LO w Lublinie przy ul. Lipowej 25.  

Konkurs plastyczny Liczba uczestników nieograniczona. Ocenie będą podlegać prace konkursowe, które: odnoszą się do tematu konkursu („Na końcu świata…”), są inspirowane wybranymi utworami literackimi o tematyce podróżniczej, są wykonane: samodzielnie, dowolną techniką (bez użycia waty, plasteliny, bibuły, gotowych elementów pasmanteryjnych), w formacie A3 (42x29,7 cm) lub 50 x 35 cm, estetycznie. 

Termin nadsyłania zgłoszeń i prac (decyduje data stempla pocztowego): 18 października - konkurs pięknego czytania 31 października - prac plastycznych.

Karty zgłoszeń należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin,  z dopiskiem „Na końcu świata…” – KONKURS CZYTANIA (lub) KONKURS PLASTYCZNY

lub pocztą elektroniczną (scan karty) pod adres: 29lozapora@gmail.com tel. 81 466 45 70, 81 534 01 54.

Więcej info Festiwal Słowa i Obrazu

Opcje strony