Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkursy "Drogi przyszłości" i "Młody kierowca" GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży "Drogi Przyszłości" oraz młodzież ze szkół średnich do udziału w konkursie kreatywnym "Młody kierowca".

Motto konkursu "Drogi Przyszłości"

"A droga wiedzie w przód i w przód
Choć zaczęła się tuż za progiem –
I w dal przede mną mknie na wschód,
A ja wciąż za nią – tak jak mogę…
Skorymi stopy za nią w ślad –
Aż w szerszą się rozpłynie drogę,
Gdzie strumień licznych dróg już wpadł…
A potem dokąd? – rzec nie mogę", 
J.R.R. Tolkien, "Władca Pierścieni"

Motto konkursu "Młody kierowca"

„Nie wystarczy tylko posiadać dobry umysł.
Najważniejsze jest, by go dobrze używać",  Kartezjusz

 

 

Konkurs plastyczny „Drogi Przyszłości” dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII. Poprzez organizację tego projektu GDDKiA chce zachęcić uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematem dróg w Polsce, a także popularyzować wiedzę o sektorze drogownictwa oraz jego roli w procesie rozwoju kraju. Prace można składać do 25 października br. na adres właściwego Oddziału GDDKiA. 

Województwo lubelskie GDDKiA Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21; 20-075 Lublin
Koordynator: Iwona Lejkowska e-mail: ilejkowska@gddkia.gov.pl

Konkurs kreatywny dla młodzieży „Młody kierowca”
„Najniebezpieczniejsi są kierowcy młodzi, nierozważni i skłonni do ryzyka” – z takim obrazem muszą zmagać się na co dzień młodzi kierowcy. Czy rzeczywiście tak jest? Czy takie opinie nie są zbyt krzywdzące dla większości młodych kierowców? Jak widzi to młodzież?

Konkurs polega na przygotowaniu pracy w grupie od 2 do 4 osób (uczniowie szkół ponadpodstawowych) w jednej z poniższych form:  
plakat,
film (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż, animacja, eksperyment),
forma przestrzenna.

Praca konkursowa powinna nawiązywać do młodych kierowców, ich właściwych zachowań w ruchu drogowym, odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszanowania prawa, kształtowania właściwych postaw w ruchu drogowym, spostrzeżeń odnośnie ulepszania rozwiązań komunikacyjnych stosowanych na drogach krajowych i autostradach.Prace można składać do 18 października br.
pod adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs kreatywny".

Info GDDKiA

Opcje strony

do góry