Centrum LSCDN

"Lubelska Próba przed Maturą" z matematyki. Edycja 2018/2019

"Lubelska Próba przed Maturą" z matematyki. Edycja 2018/2019

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w „Lubelskiej Próbie przed Maturą” z matematyki.

I. Termin przeprowadzenia próbnej matury:

  • klasy trzecie: 05.03 (wtorek) 2019r. o godzinie 9.00,
  • klasy pierwsze i drugie: 14.05 (wtorek) 2019r. o godzinie 9.00.

II. Formy zgłaszania szkół

Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy jednym z poniższych sposobów:

1) w wersji papierowej na adres:
   Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   ul. Sienkiewicza 5
   22- 400 Zamość
  „Lubelska Próba przed Maturą”

2) faksem na nr: 846393020

III. Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 stycznia 2019r.

IV. Arkusze będą przygotowane dla poziomu podstawowego i rozszerzonego – (wersje A i B) .

V. Materiały potrzebne do przeprowadzenia badania( arkusze, przykładowe schematy oceniania) zostaną przesłane na adres szkoły  w wersji elektronicznej, najpóźniej na trzy dni przed datą próby.

VI. Wyniki otrzymane po przeprowadzonej próbie szkoła wykorzysta we własnym zakresie. Będziemy jednak wdzięczni za każdą informację zwrotną dotyczącą próby, która pozwoli w latach następnych doskonalić zarówno organizację, jak i narzędzie pomiarowe.

Opcje strony

do góry