Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 23.10.2019
Autor: Teresa Kozioł

Regulamin V Powiatowego Konkursu Czytelniczego

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie, Szkołą Podstawową nr 8 w Chełmie oraz nauczycielami uczestniczącymi w sieci współpracy: Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki”, organizuje w roku szkolnym 2019/2020 V POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatów: Chełm, Krasnystaw, Włodawa.

Cele konkursu:

  • Realizacja Podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniających czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
  • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej i literackiej.
  • Rozwijanie twórczego myślenia.
  • Kształcenie nawyków właściwej rywalizacji.

Założenia ogólne:

Zawody konkursowe organizowane są w dwóch etapach:

I – etap szkolny,

II – etap powiatowy.

Etap szkolny

Nauczyciele zainteresowani udziałem uczniów w konkursie przedstawiają uczniom literaturę konkursową do 30 października 2019 roku. W porozumieniu z Dyrektorem szkoły przesyłają kartę zgłoszenia uczniów (wg załączonego wzoru) do 15 listopada 2019 r. do LSCDN Oddział w Chełmie (Teresa Kozioł) z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły (pocztą, faxem; również dopuszczalny skan przesłany pocztą elektroniczną).

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia szkoły znajdują się w załączonych plikach.

Konsultant LSCDN Teresa Kozioł

Opcje strony

do góry