Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/chelm/10927,IV-Powiatowy-Konkurs-Czytelniczy-LSCDN-organizowany-we-wspolpracy-z-Biblioteka-P.html
2020-08-08, 13:47
Data publikacji: 15.05.2019
Autor: Teresa Kozioł

IV Powiatowy Konkurs Czytelniczy LSCDN organizowany we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie i Szkołą Podstawową nr 8 w Chełmie

Johan Wolfgang Goethe pisał: „Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela”, bo „Książki są jak towarzystwo, które człowiek sobie dobiera” (Monteskiusz). Myślę, że każdy czytelnik poznaje w książkach bohaterów, z którymi chciałby naprawdę się zaprzyjaźnić, a może nawet w związku z przygotowaniami do konkursu kilka takich przyjaźni się zawiązało.

     Gratulujemy laureatom konkursu oraz wszystkim uczniom, którzy przystąpili w jesieni do Konkursu Czytelniczego i dotrzymali zobowiązania: przeczytali 8 lektur konkursowych i dzisiaj przyjechali na eliminacje powiatowe; doceniamy ich wkład pracy i duże zaangażowanie.

     Oficjalne rozpoczęcie IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie, gdzie uroczyście powitali zebranych uczniów i nauczycieli: Joanna Grochola - Kierownik LSCDN Oddział w Chełmie, Dyrektor szkoły  Wiesław Podgórski oraz komisja konkursowa.

     Serdecznie dziękujemy Państwu Nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu oraz przez kilka godzin sumiennie pracowali w komisjach konkursowych, zgodnie z programem działań sieci współpracy LSCDN: Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki”.

Dziękujemy Państwu Dyrektorom  za wsparcie i udostępnianie sal lekcyjnych.

     Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy, natomiast nauczyciele przygotowujący – listy gratulacyjne.

Książki sponsorowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie zostaną wręczone podczas uroczystości podsumowania konkursu, która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie 22 maja 2019 roku o godz. 12.30.

Zapraszamy Laureatów konkursu, Nauczycieli i Rodziców.

Konsultant LSCDN

Teresa Kozioł

Pełna relacja fotograficzna ze szkół, w których odbywały się eliminacje: https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/galeria-zdjec/chelm/10928,IV-Powiatowy-Konkurs-Czytelniczy-2019.html

Opcje strony