Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 05.03.2019
Autor: Beata Wysokińska

XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy O Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2019

Organizatorami Konkursu są Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie i Poleski Park Narodowy. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Tematyka konkursu:

 • sieć obszarów  Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego,
 • flora i fauna Parku,
 • środowisko geograficzne Parku,
 • ochrona przyrody.

Zasady uczestnictwa:

 • udział w konkursie jest dobrowolny,
 • o udziale w konkursie uczniowie powinni poinformować nauczyciela uczącego przyrody, biologii, geografii,
 • konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego w trzech grupach: I - klasy III- VI, II - klasy VII-VII, III - klasy III gimnazjum,
 • etap szkolny odbywa się w macierzystych szkołach do 5 kwietnia 2019 r.
 • pytania na etap szkolny przygotowują nauczyciele w macierzystych szkołach,
 • każda szkoła typuje tylko 3 uczniów (w każej kategorii), którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym i niezwłocznie przesyła elektronicznie protokoły konkursów na adres: bwysokinska@lscdn.pl do 27 marca 2019.

Literatura :

 • Przewodnik turystyczny. Chełmskie. Lublin 1998. Wyd. PROMOTOR.
 • W krainie jezior, moczarów i bagien”, Lublin 1992, TWWP.
 • Poleski Park Narodowy. Przewodnik. Historia-Przyroda-Turystyka. Lublin 1998.
 • Muzeum Poleskiego Parku Narodowego. PPN. Urszulin 1996.
 • Między Bugiem a Wisłą. Skarby przyrody i kultury. Lublin 2000.
 • Poleski Park Narodowy. Multico, 2002, przewodnik kieszonkowy.
 • Wydawnictwa ciągłe: „Parki Narodowe”, Przyroda Polska”, „Aura”.
 • Podręczniki do przyrody i biologii.

Wydawnictwa Poleskiego Parku Narodowego:

 • KSIĄŻKA O PPN (album); POLESKI PARK NARODOWY; Książka ilustrowana; Przewodniki po ścieżkach przyrodniczych i szlakach PPN: "DĄB DOMINIK", "PEREHOD", SPŁAWY", "Mietiułka”, "NAŁĘCZ"; Przewodnik „MUZEUM PPN”; PRZEWODNIK POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO; Foldery: „Edukacja”, „Cietrzew”, „Żółw błotny”, „Żuraw”, „Edukacja i zwiedzanie”. ZESZYT do ćwiczeń edukacyjnych; Pakiet edukacyjny z filmem o PPN; MONOGRAFIA PRZYRODNICZA PPN; FILM Poleski Park Narodowy (film na kasecie lub płycie CD zrealizowany w latach 2001-2002 przez zespół Studio Beta); MAPA PPN; Monografia Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”; Kalendarz Edukacyjny Poleski Park Narodowy 2007 i kalendarz na rok 2010 Storczyki PPN; Płyta CD z grą edukacyjną; Materiały ćwiczeniowe „Poznajemy przyrodę Polesia”; Przewodnik dydaktyczny po ścieżce przyrodniczo – historycznej „Obóz Powstańczy na Lipniaku” wraz z materiałami ćwiczeniowymi; Przewodnik dydaktyczny „Płazy i gady PPN”; Folder „Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Autor projektu: Beata Wysokińska, e-mail: bwysokinska@lscdn.pl

Ze strony PPN: Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku e-mail:  poleskipn@poleskipn.pl

Regulamin Konkursu w załaczniku.

 

Opcje strony

do góry