Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 18.12.2023
Autor: Bożena Jarmuł

XX Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych (pod opieką nauczycieli) do udziału w XX Regionalnym Konkursie Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera”
- zgłoszenia szkół do 4.01.2024

Konkurs został objęty honorowym patronatem

     

Cele szczegółowe konkursu

 • rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej,
 • promowanie zasad bezpieczeństwa komputerowego,
 • kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów,
 • promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń,
 • informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie,
 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

Udział  w konkursie

Szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin, nie dokonują zgłoszenia, informacja zostanie przesłana na oficjalny e-mail szkoły w dniach 3-5.01.2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie szkół prowadzonych przez inne podmioty lub inne Gminy/Powiaty jest

 • zgłoszenie szkoły do konkursu - przez szkolnego opiekuna konkursu do dnia 4.01.2024 r.
  z zastosowaniem formularza  https://forms.office.com/e/0DzsUWttyb
 • przystąpienie uczniów do etapu szkolnego odbywającego się na terenie danej szkoły
  w dniu ustalonym przez komisję szkolną, nie później niż do dnia 11.01.2024 r.
  z wykorzystaniem materiałów przesłanych przez organizatora.
 • przesłanie listy laureatów za pomocą formularza, który zostanie przesłany na oficjalny adres e-mail szkoły zgłoszonej do konkursu, nie później niż do 15.01.2024 r.
 • przybycie laureatów etapu szkolnego wraz z opiekunem do siedziby organizatora regionalny 16.02.2024 r.

Uwaga: uczestnicy wraz opiekunem grupy przybywają na konkurs na koszt własny.

Zadania konkursowe i zasady oceny prac

 • za ocenę rozwiązań zadań konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa,
 • zadania konkursowe mają charakter teoretyczny,
 • rozwiązania zadań w I etapie oceniane są przez szkolną komisję konkursową, która wybiera maksymalnie 3 laureatów z danego typu szkoły do reprezentowania placówki w etapie regionalnym,
 • rozwiązania zadań w II etapie oceniane są przez Regionalną Komisję Konkursową oraz opiekunów przybyłych z młodzieżą z innych szkół.

 

Opcje strony

do góry