Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/13608,XVIII-Wojewodzki-Konkurs-Animowana-chemia.html
2022-12-05, 01:46
Data publikacji: 31.10.2022
Autor: Mirosława Jurak

XVIII Wojewódzki Konkurs „Animowana chemia”

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Wydział Chemii UMCS i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego do udziału w XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Animowana chemia”.

                


Konkurs objęty jest honorowym patronatem Dziekana Wydziału Chemii UMCS w Lublinie oraz Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Motto Konkursu:
Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić,
że twórcze wyrażenie siebie i nabywanie wiedzy stają się żródłem radości.

Albert Einstein 

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów chemią.
 • Praktyczne wykorzystanie przez uczniów technologii informacyjnej.
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.

Adresat: Uczniowie szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych.

Tematyka i zakres:  Prezentacje obejmujące materiał nauczania chemii w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Kategorie:      

 • klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
 • szkoła ponadpodstawowa.

Warunki uczestnictwa:

 • Przygotowanie 10-minutowej prezentacji multimedialnej wykonanej w PowerPoincie lub innym odpowiadającym mu edytorze prezentacji (tematyka i program komputerowy jak w p. 3 i 4 regulaminu) indywidualnie lub w 2-osobowych zespołach pod kierownictwem nauczyciela chemii. Na stronie tytułowej prezentacji powinny znaleźć się nazwiska uczniów, a na ostatniej stronie nazwisko nauczyciela-opiekuna, nazwa i adres szkoły oraz bibliografia.
 • Zapis na CD w formacie pptx (ppt) możliwy do odtworzenia w programie PowerPoint Microsoft Office (środowisko Windows) w wersji niewymagającej przed uruchomieniem kopiowania czy instalowania na dysk twardy komputera; wszystkie potrzebne pliki umieszczone na płycie CD.
 • Tytuł pracy, imiona i nazwiska uczniów oraz nauczyciela-opiekuna, nazwa i adres szkoły, nazwa stosowanych narzędzi, technik oraz programów obsługujących filmy i animacje, bibliografia oraz opis zawartości prezentacji (1-2 strony) powinny znaleźć się: na karcie prezentacji (w postaci wydruku i w postaci pliku z rozszerzeniem .rtf  na CD obok pliku prezentacji).

Kryteria oceny prac:

 • Poprawność merytoryczna, przystępny język – na poziomie odpowiadającym programowi nauczania na danym etapie edukacyjnym, odniesienie wybranych zjawisk do nauki, techniki i medycyny.
 • Strona graficzna, animacje, dźwięk, kompozycja, tempo.
 • Poprawność techniczna, możliwość sterowania przebiegiem prezentacji, oryginalność.

Terminy:

 • I etap – szkolny: Komisja szkolna sprawdza poprawność działania prezentacji multimedialnych, zgodność z regulaminem konkursu, kompletność dokumentacji i kwalifikuje najlepsze prace do etapu międzyszkolnego.
 • II etap - międzyszkolny: wyróżnione w etapie szkolnym prezentacje na nośniku CD wraz z potwierdzoną przez szkołę kartą prezentacji należy przesłać do 31 stycznia 2023 r. na adres:

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
Al. Racławickie 5, 20-950 Lublin

z dopiskiem: Chemia – animacje

Szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 najlepsze prace, które należy wybrać na etapie szkolnym.

 • Komisja Konkursowa oceni zgłoszone prace i ogłosi wyniki w marcu 2023 roku.
 • Zakończenie konkursu: marzec/kwiecień 2023 roku.

  Uczniowie – autorzy wyróżnionych na etapie międzyszkolnym prac – otrzymają dyplomy i nagrody, a ich nauczyciele-opiekunowie otrzymają podziękowania.

Dodatkowe informacje: Janusz Malec j.malec@psbig.lublin.eu – nauczyciel chemii.

Uwaga: Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.  

Regulamin Konkursu i wzór karty prezentacji (w załączeniu).

Opcje strony