Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 06.12.2021
Autor: Bożena Jarmuł

XVIII Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"

Serdecznie zapraszamy młodzież z Państwa szkół do udziału w XVIII Regionalnym Konkursie Informatycznym "Dzień Bezpiecznego Komputera", który organizowany jest przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie szkół z woj. lubelskiego lub innych województw jest zgłoszenie szkoły do konkursu - przez szkolnego opiekuna konkursu (z oficjalnego adresu danej szkoły) do 13.12.2021 r. na adres e - mail: konkurs@zsen.lublin.eu .

W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, kontakt e-mail do szkoły lub szkolnego opiekuna, przewidywaną liczbę uczestników etapu szkolnego.

Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole zgłaszającej się do konkursu z wykorzystaniem testów przesłanych przez organizatora, czyli Zespół Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego. Testy wraz z oświadczeniami o przetwarzaniu danych zostaną przesłane do 5.01.2022 na oficjalny adres zgłoszonej szkoły.

Terminy etapów konkursu:

Etap szkolny:

  • termin przeprowadzenia: do 14.01.2022 r.
  • miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły
  • termin przesłania listy laureatów wraz z oświadczeniami zawierającymi zgodę na przetwarzanie danych podpisane przez rodziców na adres Zespołu Szkół niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 21.01.2022 r.

Każda placówka może przesłać nazwiska maksymalnie 3 laureatów etapu szkolnego.

Etap regionalny /on-line/:
• termin przeprowadzenia: 11.02.2022 r. godz. 8:00-16:00 z podziałem na grupy konkursowe:

  • godz. 8:00-10:30 szkoły podstawowe,
  • godz. 11:30 -13:30 szkoły ponadpodstawowe,

• miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły
• ogłoszenie wyników: 11.02.2022 r. na stronie internetowej organizatora.

                

Podsumowanie konkursu:

Zespół Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego, 20-346 Lublin, ul. Długa 6 lub on-line (w zależności od sytuacji epidemicznej lub innych okoliczności wpływających na decyzję organizatorów) 11.02.2022 r.

Opcje strony

do góry