Centrum LSCDN

Zamość

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji: 31.10.2018
Autor:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Szymonowicza w Zamościu ogłasza w roku akademickim 2018/2019 nabór na studia podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z autyzmem

CZAS TRWANIA: 3 semestry

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:  listopad/grudzień 2018

ADRESACI STUDIÓW:

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą pracować z dziećmi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego oraz z autyzmem w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

MODEL ABSOLWENTA:

Słuchacze po ukończeniu trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki i autyzmu będą przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawną intelektualną oraz autyzmem na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz zdobędą kwalifikacje uprawniające do pracy rewalidacyjnej w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych. Absolwenci studiów zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych (dostosowanych do potrzeb i możliwości) i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. Posiądą umiejętność rozpoznawanie (diagnozowania) potrzeb i możliwości swoich podopiecznych, co przyczyni się do właściwego planowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.  Słuchacz poznając różne metody i formy pracy z dziećmi młodzieżą będzie potrafił trafne dobierać je i stosować w codziennej, bieżącej pracy. Słuchacz zdobędzie umiejętność udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia dokumentacji dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na rożnych szczeblach edukacji i w rożnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Szymonowica w Zamościu
Studia Podyplomowe
Dział Nauczania i Spraw Studenckich  - dr inż.  Jolanta Juszczak

Biuro rekrutacji:

ul. Hrubieszowska 24
tel. 84 638 34 00
e-mail: humanik@pwszzamosc.pl

 

Opcje strony

do góry