Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 15.11.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

Klub Nauczyciela w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie zaprasza do współpracy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących wszystkich przedmiotów.

Cele:
Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, konsultowanie, wspieranie i promowanie działań edukacyjnych muzeum, wspieranie i promowanie działań nauczycieli w zakresie edukacji o ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pogłębianie wiedzy historycznej.

Zadania:
Opiniowanie i konsultowanie materiałów oraz projektów edukacyjnych realizowanych przez muzeum, uczestniczenie w spotkaniach klubu, wspieranie działań muzeum w zakresie edukacji, dzielenie się swoim doświadczeniem.

Korzyści:
Zgłaszanie wniosków i inicjatyw związanych z działalnością edukacyjną muzeum, współtworzenie materiałów edukacyjnych, posiadanie imiennej karty uprawniającej m.in. do bezpłatnego wstępu do Muzeum Narodowego w Lublinie, korzystanie z zasobów muzeum, możliwość otrzymywania certyfikatu potwierdzającego roczną działalność.

Członkostwo w klubie jest bezpłatne. Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 3 grudnia 2023 r. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Formularz zgłoszeniowy

Opcje strony

do góry