Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 01.03.2023
Autor: LSCDN

Druga edycja raportu o pomocy udzielonej Ukrainie - UMWL

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaktualizował dane w „Raporcie o pomocy udzielonej Ukrainie przez województwo lubelskie”.

Dokument podsumowuje pomoc, którą przez ostatnich dwanaście miesięcy udzieliły naszym wschodnim sąsiadom Samorząd Województwa Lubelskiego oraz jednostki, instytucje publiczne, organizacje społeczne i pozarządowe.

Raport uwzględnia pomoc udzieloną przez Samorząd Województwa Lubelskiego, wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), administrację rządową, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i kościelne, przedsiębiorców, media, a także mieszkańców. Bardzo ważnym źródłem danych było badanie ankietowe przeprowadzone wśród JST. Dzięki odpowiedzi wszystkich samorządów mogła powstać unikalna część raportu dotycząca pomocy udzielonej przez gminy, miasta i powiaty.

Kluczowe dane liczbowe:

 • 8,7 mln uchodźców z Ukrainy przekroczyło granicę Polski;
 • 3,7 mln uchodźców z Ukrainy przekroczyło granicę przez przejścia w województwie lubelskim;
 • 66% uchodźców stanowiły kobiety (w województwie lubelskim 64,1%);
 • 570,9 mln zł – łączne wsparcie finansowe udzielone z terenu województwa lubelskiego, w tym 31,7 mln zł przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
 • 622,3 mln zł (131 mln euro) – środki zagwarantowane w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 na finansowanie projektów, w których mogą uczestniczyć migranci z Ukrainy;
 • 2,4 mln zł (0,5 mln euro) – środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – (Białoruś) – Ukraina 2014-2020 przeznaczone dla województwa lubelskiego na wsparcie migrantów z Ukrainy;
 • 3000 ton, 251 tys. szt. różnego rodzaju produktów o wartości 176 mln zł, w tym: żywność, odzież, środki higieniczne, artykuły dla dzieci, materace, koce, śpiwory, latarki, agregaty prądotwórcze, produkty medyczne, AGD, sprzęt pożarniczy, karetki;
 • 300 tys. uchodźców obsłużonych w punktach recepcyjnych;
 • 686 tys. uchodźców przewiezionych z granicy;
 • 3,6 tys. spółek oraz 10,2 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych zarejestrowanych w Polsce przez obywateli Ukrainy po wybuchu wojny;
 • 1,74 tys. uchodźców hospitalizowanych w 9 szpitalach, dla których organem tworzącym jest Samorząd WL;
 • 171 tys. uchodźców korzystających z zakwaterowania w województwie lubelskim;
 • 6,2 tys. uczniów w placówkach oświatowych w regionie;
 • 23,7 tys. uchodźców, którzy podjęli pracę w województwie lubelskim;
 • 11 karetek przekazanych przez Samorząd WL do Ukrainy.

Samorządy, organizacje i mieszkańcy Lubelszczyzny solidarnie i z oddaniem angażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy, udzielając wsparcia materialnego i finansowego szacowanego łącznie na ok. 571 mln zł.

Ze względu na położenie geopolityczne województwo lubelskie powinno pełnić ważną rolę w realizacji Narodowego Planu Odbudowy Ukrainy, w szczególności w zakresie:

 • rozszerzenia integracji logistycznej z Polską i UE poprzez:
 • budowę kolei normalnotorowej z polskich przejść granicznych do miast ukraińskich (Lwów);
 • uruchomienie połączenia kolejowego o dużej prędkości pomiędzy Warszawą i Kijowem;
 • modernizację i rozszerzenie przepustowości przejść granicznych;
 • budowę magazynów i terminali przy granicy polsko-ukraińskiej;
 • utworzenie wspólnych centrów logistycznych;
 • pełnienie roli hubu i zaplecza inwestycyjnego;
 • włączenia regionów Ukrainy do międzynarodowych organizacji gospodarczych.

Więcej info: 

Opcje strony

do góry