Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 23.01.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

Raport o pomocy udzielonej Ukrainie przez Województwo Lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował „Raport o pomocy udzielonej Ukrainie przez Województwo Lubelskie”, który jest całościowym podsumowaniem dotychczasowej pomocy Samorządu Województwa Lubelskiego oraz jednostek, instytucji, organizacji społecznych i pozarządowych, jaka została udzielona w okresie wojny w Ukrainie naszym wschodnim sąsiadom.

 

Problematyka przygotowanego raportu obejmuje:

 • charakterystykę zjawiska migracji uchodźców z Ukrainy do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego;
 • analizę wsparcia udzielonego obywatelom Ukrainy, w tym m.in. w zakresie pomocy finansowej i rzeczowej, w obszarze transportu, zakwaterowania, edukacji czy zatrudnienia;
 • zakres wsparcia udzielonego przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, organizacje społeczne i pozarządowe oraz kościoły.

Raport uwzględnia pomoc udzieloną przez Samorząd Województwa Lubelskiego, wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), administrację rządową, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i kościelne, przedsiębiorców, a także mieszkańców. Bardzo ważnym źródłem danych było badanie ankietowe przeprowadzone wśród JST. Dzięki odpowiedzi wszystkich samorządów mogła powstać unikalna część raportu dotycząca pomocy udzielonej przez gminy, miasta i powiaty.

Kluczowe dane liczbowe

 • 3,2 mln uchodźców z Ukrainy przekroczyło granicę przez przejścia w województwie lubelskim;
 • 67% uchodźców stanowiły kobiety;
 • 446 mln zł – łączne wsparcie finansowe udzielone z terenu województwa lubelskiego, w tym 29,7 mln zł przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
 • 1700 ton, 100 tys. szt. różnego rodzaju produktów: żywność, odzież, środki higieniczne, artykuły dla dzieci, materace, koce, śpiwory, latarki, agregaty prądotwórcze, produkty medyczne, AGD, sprzęt pożarniczy, karetki;
 • 300 tys. uchodźców obsłużonych w punktach recepcyjnych;
 • 686 tys. uchodźców przewiezionych z granicy;
 • 1,3 tys. uchodźców hospitalizowanych w 9 szpitalach, dla których organem tworzącym jest Samorząd WL;
 • 171 tys. uchodźców korzystających z noclegów w województwie lubelskim;
 • 6,3 tys. uczniów w placówkach oświatowych w regionie;
 • 21,4 tys. uchodźców, którzy podjęli pracę w województwie lubelskim.

Województwo Lubelskie na rzecz Ukrainy

Samorządy, organizacje i mieszkańcy Lubelszczyzny solidarnie i z oddaniem angażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy, udzielając wsparcia materialnego i finansowego szacowanego łącznie na ok. 450 mln zł. Organizowali też m.in.:

 • transport do punktów recepcyjnych, a następnie miejsc docelowych,
 • obsługę w punktach recepcyjnych i informacyjnych,
 • dystrybucję pomocy humanitarnej, w tym żywności.

Jednak działania wojenne postawiły nasze województwo – będące regionem przygranicznym – przed wyzwaniami związanymi z długofalową pomocą Ukrainie.

Dotyczą one przede wszystkim:

 • pomocy obywatelom Ukrainy zamieszkującym na terenie województwa lubelskiego;
 • pomocy rzeczowej i finansowej instytucjom i mieszkańcom w Ukrainie;
 • przygotowania i wsparcia w realizacji programu odbudowy.

Więcej info:

Opcje strony

do góry