Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 16.01.2023
Autor: LSCDN

Konkurs ofert „Plenery edukacyjne 2023"

Trzecia edycja konkursu ofert "Plenery edukacyjne" skierowanego do organizacji pozarządowych działających w obszarze ekologii pt. „Plenery edukacyjne 2023”.

        

Na realizację "Plenerów edukacyjnych" Samorząd Województwa Lubelskiego zarezerwował w tym roku pulę czterystu tysięcy złotych. Pieniądze można uzyskać na organizację jedno- lub kilkudniowych zajęć o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży szkolnej z naszego regionu. Warsztaty mają odbywać się na terenie lubelskich parków narodowych i krajobrazowych, a także obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody oraz sieci Natura 2000.

Celem projektu jest edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa lubelskiego, ze szczególnym akcentem na przekaz wiedzy na temat lokalnego bogactwa przyrodniczego oraz form jego ochrony, a także kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.

Ważniejsze informacje o projekcie:           

Termin realizacji zajęć: od  8 maja do 30 września 2023 r.

Termin składania ofert: 10 marca 2023 r.

Miejsce składania ofert w wersji papierowej:  Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Miejsce składania ofert w wersji elektronicznej: witkac.pl

Kwota przeznaczona na dotacje:400 000,00 zł

Szczegóły konkursu pt. „Plenery edukacyjne 2023”, w tym uchwała i ogłoszenie, są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje na ten temat można również uzyskać w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL w Lublinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, pok. 4.403 oraz pod numerem telefonu (81) 44 16 764.

Info:

Opcje strony

do góry