Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 15.11.2022
Autor: LSCDN

Spotkania dla nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego szkół podstawowych

Poniższa informacja dotyczy wyłącznie szkół, których dyrektorzy uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w dniach 7 – 9 listopada 2022 r. w siedzibie LSCDN.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizują spotkania dla nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego szkół podstawowych, które są kontynuacją przeprowadzonych spotkań dla dyrektorów szkół, dotyczących podnoszenia efektywności kształcenia z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

 

Dyrektorzy szkół, którzy byli zaproszeni do udziału w spotkaniu dotyczącym podnoszenia efektywności kształcenia z języka polskiego proszeni są o oddelegowanie jednego nauczyciela języka polskiego ze swojej szkoły do udziału w spotkaniu w dniu 19 listopada 2022 r. (sobota) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • godzina 9.00 – 11.30 - szkoły podlegające terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie,
  • godzina 12.00 – 14.30  - szkoły podlegające terytorialnie Delegaturom w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Spotkania odbędą się w siedzibie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5 w Lublinie, sala 8.

 

Dyrektorzy szkół, którzy byli zaproszeni do udziału w spotkaniu dotyczącym podnoszenia efektywności kształcenia z języka angielskiego proszeni są o oddelegowanie jednego nauczyciela języka angielskiego ze swojej szkoły do udziału w spotkaniu w dniu 25 lub 26 listopada 2022 r. (piątek, sobota) zgodnie z poniższym harmonogramem:

25.11.2022 r. (piątek)

godzina 15.00 – 17.30  - szkoły podlegające terytorialnie Delegaturze KO w Zamościu.

Spotkanie w dniu 25.11.2022 r odbędzie się w siedzibie Oddziału Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5.

26.11.2022 r. (sobota)

godzina 9.00 – 11.30  - szkoły podlegające terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie, których uczniowie uzyskali z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego wynik mieszczący się w 2 staninie,

godzina 12.00 – 14.30  - szkoły podlegające terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie, których uczniowie uzyskali z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego wynik mieszczący się w 1 staninie oraz szkoły podlegające Delegaturom w Białej Podlaskiej i Chełmie.

Spotkania w dniu 26.11.2022 r. odbędą się w siedzibie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5 w Lublinie, sala 6.

 

Dyrektorzy szkół, którzy byli zaproszeni do udziału w spotkaniu dotyczącym podnoszenia efektywności kształcenia z matematyki proszeni są o oddelegowanie jednego nauczyciela matematyki ze swojej szkoły do udziału w spotkaniu w dniu 19 listopada 2022 r. (sobota) zgodnie z poniższym harmonogramem:

godzina 9.00 – 11.30  - szkoły podlegające terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie,

godzina 12.00 – 14.30  - szkoły podlegające terytorialnie Delegaturom w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Spotkania odbędą się w siedzibie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5 w Lublinie, sala 6.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o udział tylko jednego nauczyciela danego przedmiotu ze szkoły.

Opcje strony

do góry