Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 09.11.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Program „Edukacja surowcowa ...”

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk zaprasza nauczycieli klas podstawowych i ponadpodstawowych, a także dyrektorów szkół do zapoznania się z założeniami programu „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa.Nadrzędnych celem projektu jest popularyzacja wiedzy o surowcach mineralnych i ich znaczeniu gospodarczym wśród dzieci i młodzieży. Projekt dostarczał będzie kompleksową wiedzę o całym łańcuchu dostaw surowców, a więc od etapu poszukiwania złóż kopalin poprzez ich eksploatację, produkcję surowców mineralnych i ich użytkowanie, a także – tam gdzie to możliwe – recykling surowców, z uwzględnieniem kwestii odpowiedzialnej rekultywacji terenów pogórniczych. Idea projektu zakłada propagowanie i upowszechnianie rzetelnej i aktualnej wiedzy w przytoczonym obszarze tematycznym przy użyciu różnych środków przekazu i narzędzi metodycznych. Obejmą one zarówno działania w obszarze edukacji szkolnej (podstawowej i ponadpodstawowej), jak i o charakterze popularnonaukowym – nie związane bezpośrednio z obowiązującymi programami nauczania. Finalnie jednak efektem projektu ma być wzrost świadomości w zakresie pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych wśród dzieci i młodzieży, szczególnie w grupie wiekowej od 10 do 18 lat. Projekt będzie miał za zadanie wskazać odbiorcom niepodważalną rolę surowców mineralnych oraz górnictwa – jako wciąż ich podstawowego źródła – w trzech głównych obszarach:
  1. zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych społeczeństwa,
  2. rozwoju gospodarczym,
  3. w zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego, w tym energetycznego i militarnego.
Opis celów szczegółowych i metodycznych projektu znajdą Państwo w załączonym pliku.

Kierownikiem projektu oraz osobą kontaktową jest dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska, tel.: 693 833 190, e-mail: a.kn@min-pan.krakow.pl, akot-niewiadomska@min-pan.krakow.pl .

Opcje strony

do góry