Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 21.09.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Webinaria "Edukacji Biologicznej i Środowiskowej" dla nauczycieli

Webinary czasopisma "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" skierowane są do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek dydaktycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji przyrodniczej. Seminaria będą prowadzone przez specjalistów w różnych dziedzinach nauki i edukacji.Temat webinaru: Dlaczego człowiek chce się uczyć? O motywacjach uruchamiających proces uczenia się.

Prowadzący: dr Beata Jancarz-Łanczkowska  - biolog, nauczyciel, edukator, autorka publikacji na temat rozwoju zawodowego nauczycieli

Poruszane zagadnienia:
1. Trudności poznawcze i motywacyjne w procesie uczenia się.

2. Sposoby radzenia sobie z trudnościami w procesie uczenia się. Jak pomagać uczniom  w pokonywaniu trudności w uczeniu się?

3. Omówienie zasad skutecznego uczenia się.

4. Sposoby uruchamiania motywacji wewnętrznej uruchamiającej proces uczenia się podczas pracy  z uczniami na przedmiotach przyrodniczych.

Termin: 29 września 2022 (czwartek) godz. 18.00 Czas trwania: 60 minut Zgłoszenie poprzez aplikację webinaru: https://ibeedu.clickmeeting.com/dlaczego-czlowiek-chce-sie-uczyc-o-motywacjach-uruchamiajacych-procesuczenia-sieTemat webinaru:

Różnorodność biologiczna w świecie prostoskrzydłych.

Prowadzący: dr hab. prof. UP Alicja Walosik, dr Bartłomiej Zyśk, dr Marek Guzik; Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Poruszane zagadnienia: morfologia, biologia  środowisko życia, przegląd najciekawszych gatunków.

(Treści realizowane w ramach Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej) oraz Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (poziom rozszerzony).

Termin: 27 października 2022 (czwartek) godz. 18.00 Czas trwania: 60 minut Zgłoszenie poprzez aplikację webinaru: https://ibeedu.clickmeeting.com/roznorodnosc-biologiczna-w-swiecie-prostoskrzydlych.

Kolejne webinary przewidziane na listopad i grudzień 2022 roku będą nawiązywać do tematyki podejmowanej w kolejnych numerach czasopisma  Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.  O konkretnych tematach i terminach powiadomimy Państwa w kolejnym komunikacie. 

Więcej info: 

Opcje strony

do góry