Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 20.09.2022
Autor: Anna Radziwiłko

Konferencja "Planowanie pracy mediatorów szkolnych i rówieśniczych"

Sąd Okręgowy w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają mediatorów szkolnych i dyrektorów szkół, w których są zatrudnieni nauczyciele-mediatorzy do udziału w konferencji "Planowanie pracy mediatorów szkolnych i rówieśniczych".

Konferencja odbędzie się 4 października br. w godz. 10.00-14.00 w sali B. Sekutowicza w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

                      

        Część I – spotkanie z dyrektorami szkół

 • 10.00 - 10.20  Powitanie. Otwarcie konferencji – Mirosław Wójcik – wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie; Krzysztof Staruch – dyrektor LSCDN; Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie.
 • 10.20 – 10.40 Mediacje szkolne  i rówieśnicze - Małgorzata Kowalska – koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, Marzenna Grzeszczyk – st. wizytator KO w Lublinie.
 • 10.40 – 11.00 Mediacje jako narzędzie do dyspozycji dyrektora placówki oświatowej -   Mirosław Wójcik - wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 • 11.00 – 11.20 Nowe akty prawne obowiązujące w roku szkolnym 2022/23, zapisy w dokumentach szkolnych - Eleonora Porębiak-Tymecka, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie w stanie spoczynku, stały mediator sądowy.
 • 11.20 – 11.30 Sesja pytań i odpowiedzi.
   

        Część II – spotkanie z mediatorami szkolnymi

 • 11.00 – 11.30 Rejestracja uczestników/serwis kawowy.
 • 11.30 – 11.50 Przywitanie uczestników, przykłady praktycznego zastosowania mediacji - Marzenna Grzeszczyk, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 • 11.50 – 12.10 Możliwości rozwoju dla mediatorów szkolnych - Anna Radziwiłko, konsultant LSCDN.
 • 12.10 – 12.30 Współpraca z mediatorami sądowymi oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie – Małgorzata Kowalska, Marzenna Grzeszczyk.
 • 12.30 – 13.30 Praca w grupach: planowanie pracy mediatorów na rok szkolny 2022/2023 - Sieć mediatorów na poziomie. miasta/gminy/powiatu.
 • 13.30 – 13.45 Podsumowanie.

Info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry