Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 12.09.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli

Na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS będą realizowane bezpłatne studia podyplomowe w ramach zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki (Umowa Nr MEiN/2022/DKOPP/1817) polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu od roku akademickiego 2022/2023 do roku 2023/2024 trzech rodzajów studiów podyplomowych.

1. "Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki”, studia przygotowujące czynnych zawodowo nauczycieli nieposiadających kwalifikacji do nauczania informatyki a zainteresowanych ich zdobyciem, w wymiarze 360 godzin zajęć;

2. "Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej”, dwusemestralne studia dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej posiadających tytuł zawodowy magistra i uprawnienia pedagogiczne do nauczania w klasach I-III oraz zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie edukacji informatycznej i integrowania umiejętności informatycznych z innymi rodzajami edukacji.

3. "Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki”, dwusemestralne studia dla czynnych zawodowo nauczycieli informatyki posiadających tytuł zawodowy magistra i uprawnienia pedagogiczne do nauczania informatyki w szkole oraz zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie nauczania informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Słuchacz nie ponosi kosztów zajęć dydaktycznych objętych programem studiów.

Rekrutacja będzie trwała do 16.09.2022 i będzie odbywała się za pomocą systemu obsługi rekrutacji (www.rekrutacja.umcs.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia na powyższych studiach oraz wymaganych do rekrutacji dokumentów zgłoszeniowych znajdują się na stronach internetowych Systemu Rekrutacyjnego UMCS dla poszczególnych studiów:

1. „Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki”:
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta-edukacyjna-wynik-wyszukiwania/?q=kierunki/1837

2. „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej”:
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta-edukacyjna-wynik-wyszukiwania/?q=kierunki/1836

3. „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki”:
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta-edukacyjna-wynik-wyszukiwania/?q=kierunki/1835
 

Info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry