Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/informacje/lublin/13385,Konferencja-quotInni-to-takze-my-Roznorodnosc-wyzwanie-dla-edukacjiquot.html
2022-08-16, 02:37
Data publikacji: 22.06.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Konferencja "Inni to także my. Różnorodność /.../ wyzwanie dla edukacji"

"Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji", to pełny tytuł tegorocznej konferencji "Pokazać – Przekazać", która odbędzie się 26 i 27 sierpnia w Centrum Nauki Kopernik.


Konferencja odbędzie się w szerokim gronie nauczycieli, edukatorów, trenerów, asystentów kulturowych i językowych, dyrektorów placówek oświatowych, naukowców, młodzieży oraz przedstawicieli trzeciego sektora i międzynarodowych organizacji. Na konferencji dyskusje o tym, jak gwałtownie rosnąca różnorodność kulturowa, językowa i społeczno-ekonomiczna wpływa na zmianę działań edukacyjnych w kierunku praktyk włączających wszystkie, bez wyjątku, osoby uczące się.

Najważniejsze zagadnienia podczas konferencji:

  • Jak tworzyć optymalne warunki rozwoju dla wszystkich uczących się, tak by uwzględniały one podejście włączające i zarazem zróżnicowane indywidualne potrzeby społeczne i edukacyjne?
  • Jak projektować i moderować zajęcia edukacyjne (np. w szkole, muzeum, domu kultury, świetlicy) dostępne dla grup o wysokim poziomie różnorodności kulturowej, językowej i społecznej uczestników?
  • Jak łączyć ludzi o różnych, często niekompatybilnych, potrzebach edukacyjnych w ramach jednej społeczności szkolnej, instytucji kultury czy placówki edukacji poza formalnej?
  • W jaki sposób różnorodność, wielokulturowość i międzykulturowość wzbogacają naukę i środowisko uczenia się?
  • Jakie działania edukacyjne bardziej wykluczają, niż włączają wszystkie osoby uczące się?

"Konferencja Pokazać – Przekazać 2022" ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim ze względu na aktualną sytuację geopolityczną związaną z wojną na Ukrainie, ale też potężne ruchy migracyjne oraz ze względu na długotrwałe doświadczenie nauki hybrydowej w czasie pandemii Covid-19. Te trzy zjawiska leżą u podstaw utraty spójności społecznej, która prowadzić może do rozwarstwienia społecznego, a w rezultacie do wykluczenia osób uczących się ze środowisk defaworyzowanych. Aby podejście włączające uczynić fundamentem procesu kształcenia, nauczyciele i edukatorzy potrzebują wiedzy i odpowiednich kompetencji. Potrzebują ich też, by odpowiedzieć na wyzwania, jakie różnorodność stawia przed edukacją i wykorzystać ją do budowania społecznego potencjału.

Zgłoszenia.

Więcej info: CNK

Opcje strony