Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/informacje/lublin/13375,Lubelskie-pomaga-Ukrainie-nauka-jezyka-polskiego.html
2023-06-10, 19:05
Data publikacji: 15.06.2022
Autor: LSCDN

Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego

Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” skierowany jest do osób dorosłych, które w wyniku działań wojennych na Ukrainie, przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24.02.2022 r. W ramach oferowanego wsparcia 1800 migrantów będzie mogło dobrowolnie skorzystać z udziału w nieodpłatnych szkoleniach językowych z języka polskiego.

Planowane jest utworzenie 150 grup szkoleniowych o małym składzie – max. 12-osobowym. Grupy będą tworzone w miejscach zapotrzebowania na tego typu działanie, w terminach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, tak aby ułatwić dostęp uczestnikom. Zajęcia – w zależności od preferencji – będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Szkolenia językowe będą prowadzone przez doświadczone instytucje zewnętrzne.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Opcje strony