Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 07.06.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Program wsparcia dzieci i młodzieży uzależnionych cyfrowo

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomił program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. W 11 specjalistycznych ośrodkach najmłodsi i ich rodziny otrzymają bezpłatnie profesjonalną pomoc psychologiczną.

Założenia programu korespondują z przygotowywaną reformą ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Celem programu jest m.in.:

  • ograniczenie negatywnych zachowań związanych z uzależnieniami cyfrowymi,
  • zwiększenie wiedzy w tym zakresie,
  • poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  • Pomocy w ośrodkach będą udzielali:
  • psycholodzy,
  • psychoterapeuci,
  • terapeuci środowiskowi.

Wybrane ośrodki na terenie całego kraju będą realizowały działania terapeutyczne skierowane do uczniów problemowo korzystających z nowych technologii oraz ich rodzin. W placówce będzie można skorzystać z diagnozy i porad psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz terapii środowiskowej. Jeśli specjaliści uznają, że konieczna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą, przekierują pacjenta do innej placówki. Pomoc jest bezpłatna.

Program pilotażowy trwa od grudnia 2021 do końca czerwca 2023 roku. Szacuje się, że rocznie obejmie ok. 5 tys. osób.

Wykaz ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (stan na 21.04.2022 r. )

Województwo lubelskie.

       

Materiały

Informacja dla rodziców - Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
20220426​_OŚOPIP​_ulotka​_dla​_rodziców.pdf 0.27MB
Informacja dla młodzieży - Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
20220426​_OŚOPIP​_ulotka​_dla​_młodzieży.pdf 0.45MB
Ulotka - program pilotażowy skierowany do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin
20220426​_1​_Ulotka​_program​_pilotażowy​_(1).pdf 1.74MB

Info: ORE

Opcje strony

do góry