Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 04.05.2022
Autor: LSCDN

Ogłoszenie o naborze na lata szkolne 2022/2023 i 2023/2024 kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego w następujących specjalnościach (obszarach wspomagania):

 1. Język angielski
 2. Język wschodniosłowiańskie  (j. rosyjski i j. ukraiński)
 3. Język niemiecki
 4. Języki romańskie
 5. Język polski
 6. Język polski i język polski jako obcy
 7. Język polski i doradztwo ds. wielokulturowości
 8. Biologia
 9. Chemia
 10. Fizyka
 11. Geografia
 12. Historia i WOS
 13. Matematyka
 14. Informatyka
 15. Informatyka i TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
 16. Edukacja wczesnoszkolna
 17. Wychowanie przedszkolne
 18. Wychowanie do życia w rodzinie
 19. Przedmioty artystyczne (plastyka, muzyka)
 20. Wychowanie fizyczne
 21. Edukacja dla bezpieczeństwa
 22. Pedagog
 23. Pedagog specjalny
 24. Psycholog
 25. Podstawy przedsiębiorczości
 26. Przedmioty zawodowe
 27. Biblioteka
 28. Wychowanie i profilaktyka (świetlica, bursy, internaty)
 29. Religia
 30. Doradztwo zawodowe

Szczegółowe informacje w załączonych plikach.

Opcje strony

do góry