Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 17.03.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Wsparcie PNWM dla ukraińskich partnerów

Od 30 lat istnienia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Ukraina stanowi stały element wymiany młodzieży. Od ponad 10 lat PNWM co roku wspiera ponad 100 polsko-niemiecko-ukraińskich spotkań młodzieży. Projekty z Ukrainą stanowią największą część projektów trójstronnych dofinansowywanych przez PNWM.

 

Pobyt indywidualny

Polscy i niemieccy partnerzy mogą zaprosić osoby ze swoich organizacji partnerskich w Ukrainie na indywidualny pobyt (do trzech miesięcy) w Polsce lub Niemczech. PNWM udzieli dofinansowania w kwocie do 90 złotych + 30 złotych „dodatku na czas pandemii” na dzień i osobę (w Niemczech 30 euro + 10 euro) oraz znacząco zrefunduje koszty podróży. Program realizowany jest w ramach hospitacji – dla nauczycieli, pracowników stowarzyszeń, placówek młodzieżowych i innych organizacji lub w ramach praktyk (dla osób poniżej 26 roku życia). Wniosek o dotację należy złożyć przez system OASE (rodzaj projektu: wymiana indywidualna / praktyki / hospitacja). Podczas wypełniania wniosku można podać partnerów projektu, załączyć program i opisać cele, ale treści te nie są niezbędne do złożenia wniosku.

Zaproszenie dla grup dzieci i młodzieży z Ukrainy 

Jeśli dzieciom i młodzieży z Ukrainy uda się dotrzeć do Polski lub Niemiec lub jeśli ich grupy są już w Polsce lub Niemczech, to PNWM może dofinansować ich pobyt do 28 dni. W spotkaniach tych mogą, lecz nie muszą, uczestniczyć grupy partnerskie z Niemiec i Polski. W przypadku zakwaterowania u rodzin dotacja wyniesie do 40 złotych + 15 złotych „dodatku na czas pandemii” (w Niemczech 12 euro + 5 euro) na dzień i osobę.

W przypadku zakwaterowania w schroniskach młodzieżowych lub placówkach kształceniowych wysokość stawki to do 90 złotych + 30 złotych „dodatku na czas pandemii” (w Niemczech 30 euro + 10 euro) na dzień i osobę. Dodatkowo można otrzymać także dofinansowanie dla pośrednika językowego i kosztów podróży.

Zostańmy w kontakcie 4×3 i 4×1

Jeśli polsko-niemieckie partnerstwo chciałoby wyrazić swoje poparcie dla pokoju i zorganizować akcję humanitarną lub społeczną (w ramach spotkania młodzieży lub w miejscu swojej siedziby), może ubiegać się o dofinansowanie kosztów projektu w kwocie do 3000 złotych lub 1000 euro. Więcej informacji pod linkiem.

PNWM prosi o wyrozumiałość wobec faktu, że portal OASE nie jest jeszcze całkowicie dostosowany do tej zmiany, dlatego prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami, które ułatwią Państwu złożenie wniosku. Link do dokumentu.
 

Więcej info:

Opcje strony

do góry