Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 15.11.2021
Autor: LSCDN

Bezpłatny projekt wspierający naukę zdalną

Zapraszamy szkoły i placówki do przystąpienia do projektu pt. „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”.

Celem projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie kształcenia na odległość nauczycieli z terenu woj. lubelskiego w zakresie praktycznego sposobu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Doskonalenie obejmie następujące obszary:

  • dostęp nauczycieli i doradców metodycznych do technologii informatycznej;
  • nabycie wiedzy i umiejętności, nauczycieli, specjalistów z zakresu pedagogiki i psychologii oraz nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie wykorzystywania narzędzi aplikacyjnych;
  • doradztwo metodyczne;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać zarówno w wersji elektronicznej (adres e-mail: cyfrowa.edukacja@lcit.lubelskie.pl) oraz w wersji papierowej: Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia, regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się na stronie internetowej https://edukacja.lubelskie.pl/.

Opcje strony

do góry