Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 06.10.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotował zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia.

W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami.

Broszura „Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych” przeznaczona jest dla nauczycieli pracujących w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych oraz prowadzących zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, a także dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz innych osób zainteresowanych promocją zdrowia. Zawiera ona trzy scenariusze zajęć kształtujących świadomość uczniów na temat chorób wirusowych i sposobów ich rozprzestrzeniania się, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych jako metody uniknięcia masowych zakażeń. W zaproponowanych treściach nacisk położono na ugruntowanie u uczniów postaw empatii i odpowiedzialności za zdrowie. Finalna część publikacji wskazuje materiały dotyczące chorób zakaźnych i innych zagrożeń dostępne dla nauczycieli i uczniów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (zpe.gov.pl)

         

Publikacja „Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne” skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji, ale także do uczniów i ich rodziców. Stanowi syntetyczne źródło wiedzy na temat chorób zakaźnych i mechanizmów ich transmisji w obrębie populacji oraz historii szczepień jako jednego z największych sukcesów w dziejach medycyny. Omówiono tu szczegółowo typy szczepionek, sposoby ich działania, procedury poprzedzające ich dopuszczenie do obrotu rynkowego oraz korzyści płynące z wdrażania programów szczepień. Wiele miejsca poświęcono odporności zbiorowej i warunkom jej uzyskania w kontekście pandemii wirusa SARS-CoV-2. W końcowej części tekstu poddano weryfikacji wiele obiegowych mitów dotyczących szczepień, a w szczególności szczepionek zapobiegających zachorowaniu na COVID-19. Materiał obfituje w odnośniki prowadzące do pozycji bibliograficznych i stron internetowych mogących poszerzyć wiedzę dociekliwych czytelników.

         

Więcej info: ORE

Opcje strony

do góry