Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 24.09.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

Program edukacyjny dla szkół z Lubelszczyzny - Muzeum POLIN

Bezpłatny program edukacyjny Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie, w partnerstwie z Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie, dla szkół z Lubelszczyzny to propozycja angażujących działań, które umożliwią uczniom i uczennicom poznanie historii i kultury polskich Żydów.

Poprzez różnorodne aktywności edukacyjne dopasowane do wieku uczestników i możliwości organizacyjnych szkół, organizatorzy projektu chcą zaciekawić uczniów wielokulturową przeszłością Lublina i Lubelszczyzny, a także wesprzeć ich w wyzwaniach, które przynosi zmieniająca się rzeczywistość.

Przygotowane przez Muzeum propozycje są dostosowane do spowodowanego pandemią, zmiennego trybu nauczania i odpowiadają na utrudnienia związane z dostępem do instytucji kultury. W ofercie zajęć propozycje warsztatów w szkołach (warsztaty prowadzone przez muzealnych edukatorów i edukatorki), a także zajęcia online, w ramach których edukatorzy pracują z klasami zarówno podczas edukacji zdalnej, jak i w ramach lekcji odbywających się w szkole. 

       Dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

  • Przygotowano różne rodzaje działań dla uczniów i uczennic (stacjonarne & online).
  • Każda szkoła może wybrać jedno lub więcej działań.
  • Udział w projekcie jest bezpłatny.
  • Pytania i informacje: kniewczas@polin.pl

Szkoła podstawowa, klasy 1-3 >>

Klasy z edukacji wczesnoszkolnej zapraszamy do udziału w zajęciach online opartych na autorskich nagraniach i animacjach,  które poprzez zanurzenie w opowieści przenoszą najmłodszych do świata z przeszłości. Opowieść jest w nich punktem wyjścia do rozmów i ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych edukatorów. Każdy warsztat kończy się prostym działaniem twórczym.

       

Szkoła podstawowa, klasy 4-6 >>

Dla klas 4-6 przygotowano zestawy edukacyjne "Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki" oraz warsztaty online.

Zestawy edukacyjne "Muzeum w pudełku" zawierające repliki obiektów i archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum POLIN które pozwolą na rozegranie w klasie edukacyjnej gry planszowej. Podczas gry uczniowie i uczennice poznają Malkę, żydowską dziewczynkę, która stanie się ich przewodniczką po swoim mieście. Edukatorzy Muzeum POLIN przeprowadzą w szkołach warsztaty z wykorzystaniem "Muzeum w pudełku”, a wszystkie materiały zostaną w szkołach do dalszego użytku.

Ponadto zapraszamy klasy 4-6 do brania udziału w warsztatach online, w których stawiamy na interakcje, zadawanie pytań i uczenie krytycznego myślenia. Zajęcia prowadzą edukatorzy mający doświadczenie w prowadzeniu edukacji zdalnej.

Szkoła podstawowa, klasy 7-8 i szkoły ponadpodstawowe >>

Klasy 7-8 ze szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe zaproszenie do udziału w cyklu warsztatów prowadzonych przez edukatorów z Muzeum POLIN i Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN". Najstarszym uczniom polecamy także warsztaty online.

         

Udział w warsztatach Muzeum POLIN i Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" pozwoli uczniom i uczennicom na pogłębienie wiedzy na temat historii i kultury polskich Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego kontekstu. Warsztaty będą odbywały się w semestrze zimowym, od września do grudnia. Chętne klasy będą mogły kontynuować cykl zajęć poprzez realizację własnego projektu uczniowskiego w semestrze letnim, przy wsparciu specjalistów Muzeum POLIN.

Najstarszym klasom proponujemy również udział w warsztatach online, podczas których przyglądamy się wydarzeniom historycznym i współczesnym problemom poprzez pracę z relacjami świadków, oglądanie fragmentów filmów, dyskusje w grupach.

Więcej info: Muzeum POLIN

Opcje strony

do góry