Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 24.09.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

"Języki Obce w Szkole" nr 3/ 2021 - kontrola i ocena postępów ucznia

W bieżącym numerze "JOwS" dominuje problematyka kontroli i oceny postępów ucznia. W trzecim tegorocznym numerze również artykuły dotyczące kształcenia na odległość.

Bieżący numer „Języków Obcych w Szkole” rozpoczyna się od wywiadu z prof. Waldemarem Martyniukiem, który przeprowadził Bartosz Brzoza. W nim zagadnienia  m.in.  dobrych  praktyk w mądrym ocenianiu, oceniania umiejętności mediacji i wpływu pandemii na ocenianie umiejętności językowych.

O nowych rozwiązaniach w ocenianiu umiejętności językowych pisze w swoim tekście prof. Mirosław Pawlak, a Danuta Sterna przedstawia garść praktycznych rozwiązań przydatnych we wdrażaniu oceniania kształtującego w klasie językowej.

Jednym z najważniejszych komponentów dobrego oceniania kształtującego jest wartościowa informacja zwrotna – swoje teksty poświęcili jej Krzysztof Kotuła i Izabella Forgiel. Tekst dr. Kotuły jest szczególnie interesujący ze względu na metodologię badawczą, którą wykorzystał – analiza dyskursu jest stosunkowo rzadko stosowana, a stanowi niezwykle ciekawy sposób badania rzeczywistości szkolnej.

Aleksandra Kodzis i Maksi Kozińska rozważają w swoich artykułach zagadnienia kontroli i oceniania w kontekście egzaminów – odpowiednio – ósmoklasisty i maturalnego z języka angielskiego oraz GCSE z języka polskiego. Warto podkreślić, że obie Autorki omawiają wyniki egzaminów w kontekście reform w systemach edukacji oraz rzeczywistości szkolnej zmienionej przez pandemię.

Wojciech Malec i Magdalena Malec przedstawiają internetowe narzędzie, które może wspomóc nauczyciela w procesie monitorowania postępów uczniów oraz weryf ikacji ich wiedzy i umiejętności. 

Więcej info: JOwS 

Opcje strony

do góry