Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/informacje/lublin/12670,Oferta-edukacyjna-LSCDN-na-rok-szkolny-20212022.html
2022-07-01, 21:12
Data publikacji: 03.09.2021
Autor: LSCDN

Oferta edukacyjna LSCDN na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do korzystania z oferty edukacyjnej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2021/2022.

Tegoroczna oferta jest odpowiedzią na zgłaszane przez nauczycieli i kadrę kierowniczą potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem aktualnych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa i strategii edukacyjnej Samorządu Województwa Lubelskiego.

Oferta edukacyjna LSCDN została podzielona na kilka obszarów:

LSCDN na bieżąco reaguje na potrzeby edukacyjne pracowników oświaty, uzupełniając ofertę o nowe formy doskonalenia. Zachęcamy zatem do śledzenia strony internetowej www.lscdn.pl/pl/kursy.

Opcje strony