Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 21.03.2022
Autor: Marcin Stelmaszczuk

Lekcja:Enter – ostatnia szansa!

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego do udziału w wyjątkowym projekcie edukacji cyfrowej „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej”, którego realizatorem jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wkrótce zakończymy rekrutację, ale jeszcze możesz zgłosić szkołę do projektu!

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Zapraszamy na stronę projektu: lekcjaenter.lscdn.pl

Podczas bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych w przyjaznej atmosferze przez profesjonalną i doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, każdy uczestnik:

  • otrzyma dostęp do materiałów na platformie „Lekcja: Enter”,
  • nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
  • pozna narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
  • pozyska możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
  • będzie miał dostęp do konsultacji z trenerem,
  • otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkołę do projektu zgłasza dyrektor. Regulamin rekrutacji oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu: https://lekcjaenter.lscdn.pl.

Osoba do kontaktu - Małgorzata Kołodyńska: mkolodynska@lscdn.pl, 601 388 391.

Opcje strony

do góry