Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 26.03.2021
Autor: Katarzyna Zabratańska/Dariusz Kiszczak

“Praca w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności" - konferencja IBE

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Partnerami zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji “Praca w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności”, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku w formule on-line.

         

Tematem tego wydarzenia będzie rozwój umiejętności pracowników branży ITw kontekście aktualnych wyzwań oraz współpraca świata edukacji z biznesem. Szczegóły i zapisy przez stronę: KONFERENCJA IT.

Konferencja skierowana jest w szczególności do:

  • przedstawicieli branży IT, jak również firm szkoleniowych, rekrutacyjnych i doradczych świadczących usługi na rzecz branży IT
  • obecnych i przyszłych pracowników branży IT - w szczególności uczniów szkół średnich i studentów kierunków informatycznych.

Cele konferencji:

  • promocja ZSK - przedstawienie oferty ZSK, zachęcenie do współpracy przy tworzeniu standardów umiejętności w branży IT, nowych kwalifikacji rynkowych, korzystania z dostępnych kwalifikacji rynkowych (posiadanie statusu IC, certyfikowanie pracowników, opiniowanie)
  • promocja współpracy nauki i biznesu, wskazanie na potrzeby dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy - zwrócenie uwagi, że firmy mogą mieć wpływ na sposób kształcenia przyszłych pracowników, dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie nawiązania i rozwoju współpracy z biznesem (P-Tech, Infotech)
  • promocja uczenia się przez całe życie, możliwości rozwoju umiejętności w branży IT, uczenia się nieformalnego, w miejscu pracy, jak również podkreślenie wagi walidacji, potwierdzenia umiejętności, aniżeli samego procesu szkolenia (dopasowanie oferty firm szkoleniowych)
  • promocja nowych technologii na rzecz rozwoju umiejętności (open badges, certyfikacja ITPass)
  • stworzenie przestrzeni do dialogu i możliwości nawiązania wspołpracy pomiędzy uczestnikami.

W imieniu organizatorów zaprasza:

Katarzyna Zabratańska

Regionalna liderka ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Regionalne Centrum Umiejętności I ul. Graniczna 4 | 20-010 Lublin, tel. +48 573 444 575.
 

Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8 | 01-180 Warszawa.

Opcje strony

do góry