Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 12.03.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

"Jak wspierać uczniów po roku epidemii? - raport z wyników badań

Dr Szymon Grzelak i mgr Dorota Żyro są autorami raportu "Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego". Raport oparty na wynikach badań, przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie 04.2020 – 01.2021.

Raport powstał dzięki pracy Zespołu analityczno-badawczy (przygotowanie danych i opracowanie wyników badań): dr Ewa Siellawa-Kolbowska, mgr Agata Balcerzak, dr Krzysztof Szwarc, mgr Marcin Łuczka, dr Szymon Czarnik.

"W naturalnym odruchu bardzo często postrzegamy kryzys przede wszystkim jako zagrożenie. Sytuacje kryzysowe są jednak także szansą, mogą prowadzić do nowych rozwiązań i trwałych pozytywnych zmian, których odkrycie i wprowadzenie było możliwe tylko dzięki kryzysowi. Badania naukowe dowodzą (Bundy i inni, 2017)1 , że liderzy i decydenci, którzy postrzegają kryzys jako szansę, podchodzą do jego rozwiązywania z większą otwartością i elastycznością, a w rezultacie lepiej postrzegające go wyłącznie jako zagrożenie.

Małżeństwa czy organizacje będące w kryzysie, wiedzą, że to właśnie bezradność wywołana kryzysem zmusza do szukania nowych, lepszych rozwiązań – zmusza do rozwoju.

Czytelników tego  raportu zachęcamy do przyjęcia takiej perspektywy, w której celem nie jest samo poradzenie sobie z bieżącymi zagrożeniami i podejmowanie lepszych bieżących decyzji, ale także w zarządzaniu sprawami wychowania i profilaktyki, które pozwolą wprowadzić trwałą, systemową zmianę na lepsze", autorzy Raportu.

Treść raportu.

Info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry