Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 09.03.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

Więcej tekstów kultury w serii "Lektury dostępne"

Seria "Lektury dostępne" to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.

Uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu

Lektury dostępne  

 Autor

Tytuł lektury

Materiał do pobrania

J. Ch. Andersen,
tłumacz. C. Niewiadomska    

Brzydkie kaczątko

J. Ch. Andersen
tłumacz. C. Niewiadomska 

Ropucha

J. Ch. Andersen
tłumacz. C. Niewiadomska 

Królowa śniegu

J. Ch. Andersen
tłumacz. C. Niewiadomska 

Dzwony

J. Ch. Andersen
tłumacz. C. Niewiadomska 

Słowik    
J. W. Grimm
tłumacz. M. Tarnowski
Czerwony Kapturek          
J. W. Grimm
tłumacz. M. Tarnowski
Śnieżka
J. Kochanowski  Do gór i lasów                           
I. Krasicki  Lis i osieł
I. Krasicki  Człowiek i zdrowie              
I. Krasicki  Słowik i szczygieł II
I. Krasicki  Żółw i mysz
I. Krasicki  Potok i rzeka II
I. Krasicki  Jagnię i wilcy
I. Krasicki  Bryła lodu i kryształ              
I. Krasicki  Dąb i małe drzewka
I. Krasicki  Lis i wilk
I. Krasicki  Człowiek i suknia
I. Krasicki  Groch przy drodze
I. Krasicki  Papuga i wiewiórka
I. Krasicki  Doktor
I. Krasicki  Potok i rzeka
A. Mickiewicz         Pani Twardowska                    
A. Mickiewicz Powrót taty           
A. Mickiewicz Śmierć Pułkownika
A. Mickiewicz Świtezianka
B. Prus    Katarynka
H. Sienkiewicz Janko Muzykant
J. Słowacki W pamiętniku Zofii Bobrówny
J. Wybicki Mazurek Dąbrowskiego

Wzbogacenie tekstów kultury o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.

Więcej info: MEiN

Opcje strony

do góry