Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 22.02.2021
Autor: Joanna Soboń

Zaproszenie do udziału w projekcie "Lubelska Szkoła Zdalna"

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Kuratorium Oświaty w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie grantowym “Lubelska Szkoła Zdalna”.

Grant realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w trybie nadzwyczajnym w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli z województwa lubelskiego zostaną objęci bezpłatnym wsparciem w formie szkoleń i działań konsultacyjno-doradczych w obszarze pracy z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i innych multimedialnych zasobów edukacyjnych.  Poznają metodykę i narzędzia edukacji zdalnej, organizację procesu wychowania oraz oceniania postępów uczniów w edukacji zdalnej. Otrzymają materiały dydaktyczne niezbędne w  kształceniu na odległość.

Rekrutacja: https://lscdn.pl/pl/projekty/12262,Lubelska-Szkola-Zdalna.html

Serdecznie zapraszam,
Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Krzysztof Staruch

Opcje strony

do góry