Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 09.07.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

Nowy numer "Języków Obcych w Szkole" 2/2020 - mediacja językowa

Działania mediacyjne (pisemne czy ustne, receptywne czy produktywne) umożliwiają komunikację pomiędzy osobami, które – z różnych przyczyn – nie mogą się ze sobą porozumiewać. Dysponując nawet tylko ograniczoną kompetencją w jakimś języku, można pośredniczyć w komunikacji między osobami nieznającymi żadnego wspólnego języka.

W najnowszym numerze również o pandemii i związanych z nim zmian w uczeniu (się), dlatego zapraszamy do lektury tekstów o tej tematyce uwzględniających już pewien dystans wobec nowego zjawiska. Rzeczywistość zdalnej nauki języków okazuje się prawdopodobnie „bardziej zdalna” niż w przypadku innych przedmiotów szkolnych.

Wysiłki podjęte w celu skutecznej e-nauki można zapewne oceniać różnie, jednak różnie przecież oceniamy także nauczanie „zwykłe”. Mimo że nauka online tak mocno wiąże się z dostępnością i jakością urządzeń i technologii, to najważniejsi są ci, których w (glotto)dydaktyce określa się jako uczestników czy aktorów procesu edukacyjnego: nauczyciele i uczniowie. To od ich zaangażowania i pomysłowości najbardziej zależy jakość nauki.

Efekty i tak poznamy później, jak nam podpowiadają zdrowy rozsądek wespół z wyobraźnią, a można o tym przeczytać w artykule opisującym realia naszej językowej edukacji „pandemicznej” (M. Karolczuk) i w tekstach przybliżających niektóre z narzędzi cyfrowych przydatnych w nauce zdalnej (D. Uchwat-Zaród, M. Kordus). Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniami o wymiarze bardziej uniwersalnym.

Analizy przemian systemu edukacji językowej w Polsce podjęła się Anna Jaroszewska, proponując ujęcie zagadnienia z perspektywy kreatywności i wynikłej z niej innowacyjności, a przede wszystkim namysłu nad nimi.

Prof. Hanna Komorowska opisuje obszernie konflikty, jakie napotykają w swojej pracy nauczyciele języków, podsuwa także sposoby radzenia sobie z nimi. Jednym z punktów zapalnych w relacjach nauczycieli z uczniami (i ich rodzicami) bywają zadania domowe – kwestię tę poddał badaniu i opisał prof. Jan Iluk.

Info: "JOwS"

Opcje strony

do góry