Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt "Lekcja: Enter” - MEN

Ogólnopolski projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektorów, którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych pracowników szkół. W ramach "Lekcji: Enter" MEN planuje przeszkolić ponad 75 tys. nauczycieli. Nauczyciele dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami. Nabór do projektu rozpoczął się na początku stycznia, a pierwsze szkolenia odbędą się już w lutym.

Projekt "Lekcja: Enter” jest skierowany do szerokiego grona nauczycieli. Organizatorzy przedsięwzięcia przewidzieli 9 różnych ścieżek szkoleniowych. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie będą dodatkowo zaproszeni do udziału w module on-line "Aktywna lekcja z TIK”. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu planu wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania. 

Udział w projekcie przygotuje pedagogów m.in. do tworzenia własnych

 e-materiałów i korzystania z tych już istniejących, dostępnych m.in. na stronie www.epodreczniki.pl .

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia, na stronie https://lekcjaenter.pl/.

Info MEN

Opcje strony

do góry