Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 03.10.2019
Autor: Dariusz Kiszczak

"Przesłanie Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków" - apel MEN i MPW

1 października br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowski zaapelowali o włączenie się szkół w promowanie "Przesłania Powstańców Warszawskich do młodych Polaków" oraz "Deklaracji Młodego Pokolenia", która jest odpowiedzią młodych Polaków na "Przesłanie" żołnierzy-weteranów powstania warszawskiego.

"Przesłanie Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków

My, Powstańcy Warszawscy, żołnierze Armii Krajowej, 1 sierpnia 1944 roku podjęliśmy walkę z przeważającymi siłami wroga. Przeciwstawiliśmy się totalitarnemu złu, walcząc o wolną Polskę i jej stolicę. Stanęliśmy w obronie wartości, które dla nas były ważniejsze niż życie. Dziś nie musimy już o te wartości walczyć, ale mamy obowiązek kształtować rzeczywistość, w której będą one stale obecne.

W dniu 75. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pragniemy powierzyć Wam, Młodzi Przyjaciele, pielęgnowanie tych wartości – po to, aby następne pokolenia pamiętały o nich, czerpiąc z nich siłę i inspirację.

Oto wartości, które Wam przekazujemy:

Wolność
Miłość do Ojczyzny
Wierność
Męstwo
Honor
Prawość
Przyjaźń
Tolerancja
Pomoc Słabszym
Sumienność.

Zasady te i ideały przyświecały nam nie tylko w czasie Powstania Warszawskiego, ale także przez wszystkie lata naszego życia.

Wierzymy, że będziecie budować świat oparty na tych wartościach.

Warszawa, 1 sierpnia 2019 r.".

Podczas konferencji przedstawiciele 15 organizacji młodzieżowych podpisali również "Deklarację Młodego Pokolenia". Jest to odpowiedź na przesłanie do młodych, którą przygotowała Rada Dzieci i Młodzieży RP we współpracy z innymi organizacjami młodzieżowymi. Deklaracja jest również wyrazem szacunku oraz hołdu dla Powstańców Warszawskich, a także zobowiązanie do wierności ideałom, o które walczyli.

                 

W dokumencie czytamy: – "My, młodzi mieszkańcy Polski, w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, uroczyście deklarujemy dozgonny szacunek i wdzięczność wszystkim Bohaterom, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, a także w inny sposób przyczynili się do odzyskania niepodległości Polski. Będziemy kultywować pamięć o ludziach, którzy walczyli o naszą wolność i suwerenność".

Wszystkie szkoły, które chciałyby otrzymać drukowaną wersję apelu Powstańców Warszawskich, aby wyeksponować ją w widocznym miejscu, mogą skontaktować się z Muzeum Powstania Warszawskiego, wysyłając do 30 listopada br. wiadomość pod adres: przeslaniedomlodych@1944.pl .

Dodatkowo do wszystkich szkół zostanie przekazana elektroniczna wersja apelu Powstańców Warszawskich oraz Deklaracja Młodego Pokolenia.

Info MEN

Opcje strony

do góry