Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Program "Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych"

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 będzie realizowany "Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną", którym zostaną objęte wszystkie dzieci z klas I szkół podstawowych z województwa lubelskiego.

Głównym celem programu jest wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania zaburzeń słuchu, głosu i mowy, które jeśli nie zostaną wcześnie zdiagnozowane, mogą mieć istotny wpływ na komunikację dziecka z otoczeniem oraz wyniki w nauce.
U wszystkich dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę, będą wykonane na terenie szkoły nieodpłatne audiometryczne badania słuchu, wykrywające obwodowe i centralne zaburzenia słuchu oraz badanie przesiewowe mowy i głosu. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, u których zostaną wykryte jakikolwiek zaburzenia otrzymają pisemną informację o wyniku badań oraz wskazówki do dalszego postepowania, łącznie z propozycją ewentualnej opieki terapeutycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Dzieci z wykrytymi zaburzeniami w przetwarzaniu bodźców słuchowych zostaną objęte w ramach Programu terapią.
Kierownikiem Programu jest Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii UM w Lublinie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otolaryngologii Dziecięcej prof. dr hab. med. Grażyna Niedzielska.

Info KO w Lublinie

Opcje strony

do góry