Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

"Gwarna Biblioteka.Zajęcia czytelnicze wspomagane storytellingiem"

"Gwarna Biblioteka. Zajęcia czytelnicze wspomagane storytellingiem". Mariusz Malinowski przedstawia wybrane zagadnienia storytellingu w edukacji i przekonuje, czemu warto stosować metodykę nauczania językiem opowieści. Od opowiadania do czytania – esej instruktażowy Z badań wynika, że coraz mniej czytamy. Jak temu zaradzić? W bibliotekach szkolnych przeprowadzane są zajęcia czytelnicze. W obszarze formalnej edukacji nieustannie trwają poszukiwania metod aktywizujących młode pokolenie do podejmowania – w wyniku procesu kształcenia i wychowania – dojrzałych ról społecznych.

"W trakcie edukacji szkolnej przekazywana jest wiedza i kształtowane są liczne umiejętności, a jedną z nich stanowi sprawność czytania. Obecnie w sposób szczególny zwraca się uwagę na fakt, że wykształcenie w młodym pokoleniu samej umiejętności czytania nie gwarantuje zachowania kultury czytelniczej na całe życie. W niniejszym tekście pragnę zwrócić uwagę na storytelling, czyli opowiadanie historii, snucie opowieści. Jest to zjawisko z zakresu metodyki nauczania, które w mojej opinii może pozytywnie wpływać zarówno na kształtowanie samej zdolności czytania, jak również formowanie całożyciowej kultury czytelniczej.
 

Szeroko rozumiany storytelling pojmuję przede wszystkim jako sprawdzoną i uświęconą tradycją technikę przekazu ustnego, która aktualnie przeżywa renesans, a nawet nabiera nowego, wprost innowacyjnego charakteru. Dzieje się tak, odkąd we współczesnej refleksji nad środkami komunikacji masowej ponownie zwrócono uwagę na fundamentalną rolę słowa mówionego oraz podkreślono jego znaczenie jako pierwotnego wzorca dla wszystkich późniejszych form przekazu medialnego. W moim przekonaniu opowiadanie historii – ta klasyczna naturalna technologia i sztuka komunikacji oraz przekazu treści kulturowych", od Autora.

Modele standardów narracyjnych:

Piramida Freytaga

Elementy opowieści według Ohlera

Kręgosłup opowieści

Etapy Podróży Bohatera według Voglera 

Podróż Bohatera

Zasady tworzenia historii według Studia Pixar 

Proces tworzenia opowieści 

Gwiazda opowieści

Siedem kroków do własnej opowieści.

Info ORE

Opcje strony

do góry