Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/informacje/konferencje/14286,Ogolnopolska-Konferencja-Naukowa-quotPanstwo-i-edukacja-w-rocznice-250-lecia-utw.html
17.06.2024, 17:46

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Państwo i edukacja – w rocznicę 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej"

organizowana przez Akademię Zamojską, Instytut de Republica oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie odbędzie się 13 października 2023 r. w Sali Kryształowej hotelu Artis (Sitaniec 1, 22-400 Zamość).

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami polskiego systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Komisji Edukacji Narodowej i jej wpływu na całokształt współczesnego polskiego szkolnictwa. W trakcie sympozjum wystąpią eksperci oraz wybitni naukowcy, m.in.: prof. dr hab. Mirosław Lenart (Katechizm kadecki Adama Kazimierza Czartoryskiego jako dziedzictwo duchowe kultury Pierwszej Rzeczpospolitej), dr hab. Ryszard Polak, prof. AWF (Komisja Edukacji Narodowej a wychowanie patriotyczne i moralne), dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ (Logos i etos Komisji Edukacji Narodowej) oraz dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ (Ile państwa w edukacji? Wybrane zagadnienia prawne).

Podczas wydarzenia odbędzie się promocja książki dr Ilony Hajscewicz-Zimek pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty. Studium prawne w 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Zamość, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Andersa, Archiwum Państwowe w Zamościu, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, a patronat medialny sprawują: Kurier Wileński, portal Dzieje.pl, TVP3 Lublin, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Katolickie Radio Zamość oraz portal akademicki Skafander.

Partnerami wydarzenia są Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Z okazji 250-lecia utworzenia KEN Akademia Zamojska, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Instytut de Republica, Archiwa Państwowe i Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowują wydarzenia współtowarzyszące: Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „KEN na afiszu” oraz wystawy. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów: szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego, szkół ponadpodstawowych plastycznych i artystycznych z województwa lubelskiego i klas 6-8 szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystaw 5 października br. o godz. 11.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu (ul. Henryka Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość). Wystawa będzie czynna w dniach 5-31 października br. dla wszystkich zainteresowanych.

Regulamin i zgłoszenie w załączniku.

 

Rejestracja:

karolina.kawałko@akademiazamojska.edu.pl
tel: 503 061 025

Więcej informacji na: https://akademiazamojska.edu.pl/pl/page/2066-250-lecie-komisji-edukacji-narodowej

Opcje strony