Centrum LSCDN

Konferencje

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez LSCDN

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 27.08.2021
Autor: Luiza Kawka, Joanna Tarasiewicz

VII Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Katedra Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszają na konferencję online „Biblioteki pedagogiczne i szkolne w erze cyfrowej”.

 

Termin

Wydarzenie odbędzie się 30 września  2021 roku w godz. 16:00-18:30 na platformie Teams. 

Transmisja

Link do transmisji (nie wymaga logowania się):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVjZDdkYzgtNDNlZC00ZTAxLTg3YzUtNDAwMjJhNDIxYTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e10a43a8-bd3f-436d-af60-9779e8ce51bd%22%2c%22Oid%22%3a%22954b0d55-8e55-4073-9ccb-e2b6378267ff%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/nqWGCem5EY92ADyZ9

Program

16:00-16:10
Otwarcie konferencji
Barbara Rzeszutko, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz dr hab. Anita Has-Tokarz, kierownik Katedry Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

16:10-16:30
Biblioteki szkolne w erze komunikacji cyfrowej - na przykładzie działalności biblioteki III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
dr Grażyna Piechota i Grażyna Sadura, Katedra Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

16:30-16:50
Cyfrowo czy analogowo? – oto jest pytanie
Ewa Ziembowicz, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

16:50-17:10
Instagramowy wizerunek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie
Edyta Tomaszek, Wydział Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

17:10-17:20
Przerwa

17:20-17:40
Co zrobiliśmy, a co przed nami? - wdrażanie nowych technologii w działania placówek oświatowych
Magdalena Machowicz, kierownik Wydziału Centrum Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie

17:40-18:00
Nowe zadania bibliotek pedagogicznych w czasach pandemii - casus pedagogicznych bibliotek wojewódzkich
dr Renata Malesa, Katedra Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

18:00-18:20
Bibliografia oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny” srebrem rodowym Biblioteki Pedagogicznej 
dr Patryk Iwańczyk, Wydział Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

18:20-18:30 
Zakończenie konferencji i pożegnanie uczestników

Komitet organizacyjny

  • Barbara Rzeszutko 
  • Krzysztof Staruch
  • dr hab. Anita Has-Tokarz
  • Joanna Tarasiewicz
  • Luiza Kawka

Opcje strony

do góry