Centrum LSCDN

Konferencje

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez LSCDN

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 25.06.2021
Autor: LSCDN

I Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego

Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma zaszczyt zaprosić Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych na I Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego „Współczesna szkoła – szkoła wsparcia i rozwoju”, który odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2.

Po długim okresie pracy zdalnej zapraszamy Państwa do podjęcia refleksji nad kondycją współczesnej szkoły i nad wyzwaniami, jakie stawia przed nami rzeczywistość. W kongresie wezmą udział czołowi reprezentanci władz oświatowych oraz przedstawiciele środowisk szkolnych i akademickich, aby w trosce o potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia wspólnie zastanowić się nad możliwościami podnoszenia jakości edukacji.

Patronat nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji i Nauki, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty.

Wykłady plenarne oraz prelekcje w ramach sesji tematycznych będą transmitowane on-line.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne.

 

Rejestracja

UWAGA: osoby, które mogą fizycznie wziąć udział w Kongresie, zostały poinformowane mailowo (wg kolejności zgłoszeń). Pozostałych zarejestrowanych zapraszamy do śledzenia wydarzenia on-line. Linki do transmisji znajdują się przy poszczególnych punktach programu.

Potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie otrzymają wszystkie osoby, które zarejestrują się przez poniższy formularz – zarówno uczestnicy stacjonarni, jak i on-line.

 

Program

31 sierpnia 2021 roku, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, ul. Grottgera 2

GODZINA

WYDARZENIE 

MIEJSCE

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

▶ transmisja on-line: kanał 1

Hall główny

9.00 – 9.05

Otwarcie Kongresu i powitanie gości

Krzysztof Staruch, Dyrektor LSCDN

▶ transmisja on-line: kanał 1

S2

9.05 – 9.15

Przemówienia

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski
Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania
Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty

▶ transmisja on-line: kanał 1

S2

9.15  – 10.00

Wykład inauguracyjny

dr Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

Szkoła wobec wyzwań czasów 

▶ transmisja on-line: kanał 1

S2

10.00 – 10.45

Wykład plenarny

dr Wiesław Poleszak, Zakład Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wspierająca rola szkoły – wyzwania po pandemii i nie tylko…

▶ transmisja on-line: kanał 1

S2

10.45 – 11.00

Kawa

Foyer S2
Foyer S7

 

Sesja tematyczna 1

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i kształtowanie postaw - specjalne potrzeby edukacyjne

Moderator: Alicja Ciszek-Roskal

Sesja tematyczna 2 

Rozwijanie zdolności – rozbudzanie pasji

Moderator: Gabriela Porzyć

Sesja tematyczna 3 

Rola kształcenia humanistycznego we współczesnym świecie

Moderator: Dorota Jaśkowska

Sesja tematyczna 4

Język obcy jako narzędzie dialogu

Moderator: Małgorzata Tetiurka

 

S2

S7 A (IV piętro)

S7 B (IV piętro)

S7 C (IV piętro)

11.00 – 11.30

Anna Radziwiłko, LSCDN w Lublinie, Konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki

Szanse i możliwości wynikające ze zmiany funkcjonowania szkoły

▶ transmisja on-line: kanał 1

Zofia Siudym, LSCDN w Lublinie, Konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

Język polski w użyciu. Poprawność i  grzeczność językowa jako wyzwanie edukacyjne 

▶ transmisja on-line: kanał 2

Małgorzata Sagan, LSCDN, Doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego

Nauczyciel humanista wobec wyzwań współczesności

▶ transmisja on-line: kanał 3

Maria Łaszkiewicz, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Język polski jako obcy dla dzieci cudzoziemców i dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy

▶ transmisja on-line: kanał 4

11.30 – 12.00

Marzanna Dybcio, LSCDN w Zamościu, Konsultant ds. wspomagania szkół i placówek (w tym specjalnych)

Rola wsparcia - organizacja pomocy we współczesnej szkole

▶ transmisja on-line: kanał 1

Anna Popielewicz, LSCDN w Chełmie, Doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego

Ten obcy - dlaczego edukacja wielokulturowa jest potrzebna?

▶ transmisja on-line: kanał 2

Anna Zielińska, LSCDN w Lublinie, Doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego

Jak rozmawiać, gdy brak słów? Wspieranie ucznia w rozwoju
i bogaceniu słownictwa oraz dialogu rówieśniczym

▶ transmisja on-line: kanał 3

Dorota Pomian, LSCDN w Zamościu, Konsultant ds. języków obcych i języków mniejszości narodowych

Język obcy całkiem (nie)obcy, czyli o skutecznym porozumiewaniu się

▶ transmisja on-line: kanał 4

12.10 – 12.45

Wykład plenarny

Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie wspomagania szkół

Moderator: Alicja Ciszek-Roskal

▶ transmisja on-line: kanał 1

S2

12.45 – 13.00

Kawa

Foyer S2
Foyer S7

 

Sesja tematyczna 5 

Nowe perspektywy w kształceniu zawodowym

Moderator: Artur Gontarz

Sesja tematyczna 6 

Język obcy dla potrzeb zawodowych

Moderator: Dorota Pomian

Sesja tematyczna 7

Wsparcie ucznia na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych

Moderator: Małgorzata Policha

Sesja tematyczna 8 

Nowe technologie w nauczaniu zdalnym - dobre praktyki

Moderator: Małgorzata Spierzak

 

S2

S7 A (IV piętro)

S7 B (IV piętro)

S7 C (IV piętro)

13.00 – 13.30

Piotr Bartosiak, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Szanse na rozwój kształcenia zawodowego z wykorzystaniem środków europejskich

▶ transmisja on-line: kanał 1

dr hab. Magdalena Sowa, Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS

Nauczyciel w krainie JOZ

▶ transmisja on-line: kanał 2

Agnieszka Kałakucka, LSCDN w Lublinie, Konsultant ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

dr Tomasz Grębski, Profesor Oświaty, nauczyciel matematyki w II LO im. M. Reja w Kraśniku

Wspieranie ucznia w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

▶ transmisja on-line: kanał 3

dr inż. Agata Waszek, LSCDN w Zamościu, Konsultant ds. wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu, Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Nowe technologie w komunikacji wirtualnej. Jakościowy i pragmatyczny wymiar edukacyjny

▶ transmisja on-line: kanał 4

13.30 – 14.00

Urszula Blicharz, Lech Boguta, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Rozwój oferty kształcenia zawodowego. Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe

▶ transmisja on-line: kanał 1

Małgorzata Tetiurka, LSCDN, Specjalista ds. języków obcych i języków mniejszości narodowych

CLIL - zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe: szanse
i wyzwania

▶ transmisja on-line: kanał 2

Elżbieta Komosa, LSCDN w Białej Podlaskiej, Konsultant ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Efekt synergii na przedmiotach przyrodniczych  - sukces ucznia

▶ transmisja on-line: kanał 3

Tomasz Szydło, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku, Nauczyciel fizyki

Nowe technologie w nauczaniu zdalnym – doświadczenia dużej szkoły podstawowej

▶ transmisja on-line: kanał 4

 

14.00 – 14.50

Obiad

Foyer S2
Foyer S7

 

Sesja tematyczna 9

Polska Rama Kwalifikacji w edukacji ogólnej

Moderator: Marlena Deckert

Sesja tematyczna 10

Zintegrowany System Kwalifikacji i inne działania wspierające kształcenie zawodowe

Moderator: Bogdan Leszczuk

 

  S2 S7  

15.00 – 15.20

Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

▶ transmisja on-line: kanał 1

Artur Gontarz, Kierownik oddziału LSCDN w Zamościu, Konsultant ds. edukacji zawodowej

▶ transmisja on-line: kanał 2

 

15.30  16.00

Bożena Ćwiek, Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w województwie lubelskim  

Moderator: Artur Gontarz

▶ transmisja on-line: kanał 1

S2

16.00  16.30

dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych
Barbara Lebedowicz, Trener i coach
Rafał Flaga, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych

Działania Instytutu Badań Edukacyjnych na rzecz środowiska oświatowego 

Moderator: Bogdan Leszczuk

▶ transmisja on-line: kanał 1

S2

16.30 – 17.45

Rozmowa panelowa 

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

Prowadzenie:
Kinga Hendzel, Polskie Radio Lublin

Paneliści:
Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski
Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
Radosław Brzózka, szef Gabinetu Politycznego Ministra, Ministerstwo Edukacji i Nauki
Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania
Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych
Tomasz Szydło, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
Krzysztof Staruch, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

▶ transmisja on-line: kanał 1

S2

17.45 – 18.00

Podsumowanie Kongresu

Krzysztof Staruch, Dyrektor LSCDN

▶ transmisja on-line: kanał 1

S2

18.00 – 18.30

Część artystyczna

▶ transmisja on-line: kanał 1

S2

18.30 – 19.00

Koktajl

Foyer S2 

 

 

Patronat honorowy

 

 

Patronat medialny

 

 

Opcje strony

do góry